Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Regiminie

Gmina wiejska

mazowieckie

ciechanowski

Regimin

ul. Adama Rzewuskiego 19

Regimin

06-461

(+48 23) 681 17 56
(+48 23) 685 80 08
ug@regimin.pl

mgr inż. Mariola Kołakowska
23 681 17 56
wojt@regimin.pl

mgr Małgorzata Kosińska
23 681 17 56
sekretarzug@regimin.pl

566-10-43-730

18 915 847,00 PLN

49 %

111 km²

5 052 mieszkańców

8.00 - 16.00

89 8213 0008 2001 0010 0306 0001

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie