Ochrona środowiska


Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów oraz na odbiór i transport nieczystości ciekłych

 

Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów oraz na odbiór i transport nieczystości ciekłych

 

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 

Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)

 

Ogłoszenie konkursu: „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę” 

 

Po raz kolejny z rzędu Wójt Gminy ogłosił konkurs pod hasłem „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”, skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Regimin. Trwał on będzie od 1 września 2010 do 10 czerwca 2011 roku. Efekty zbiórki w roku szkolnym 2009/10 okazały się bardzo zadowalające, bowiem na składy makulatury oddano ze wszystkich szkół ponad 5700 kg tego surowca wtórnego. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały od Wójta Gminy nagrody rzeczowe. Konkursowi patronuje Nadleśnictwo Ciechanów, zaś patronat medialny objęło Katolickie Radio Ciechanów i Tygodnik „Extra Ciechanów”.

 

Regulamin konkursu „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”

 

Ogłoszenie konkursu: „Chroń środowisko - zbieraj baterie"

 

W związku z akcją propagowania zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i społeczeństwa gminy Regimin Wójt Gminy Regimin ogłasza konkurs skierowany do wszystkich szkół z terenu gminy dotyczący zbiórki zużytych baterii.

 

Regulamin konkursu „Chroń środowisko – zbieraj baterie”

 

Informacja dot. zbiórki zużytych baterii

 

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Oznakowane pojemniki, do których można wrzucać zużyte baterie znajdują się w następujących miejscach:

- Urząd Gminy w Regiminie
- Szkoła Podstawowa w Szulmierzu
- Szkoła Podstawowa w Zeńboku
- Szkoła Podstawowa w Pniewie Czeruchach
- Gminny Zespół Szkół w Regiminie - oddzielnie w Szkole Podstawowej i Gmimnazjum
- Sklepy Gminnej Spółdzielni „SCh" w Regiminie, Koziczynie i Grzybowie
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Zeńboku
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Szulmierzu
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Pawłowie /Pana Romana Pilitowskiego/

Natomiast zużyte akumulatory należy zostawiać w punktach zakupu nowych lub składować je przy Urzędzie Gminy w Regiminie w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 

Mapa zasobów środowiska z elementami istniejącej i planowanej infrastruktury sanitarnej

 

Mapa zasobów środowiska z elementami istniejącej i planowanej infrastruktury sanitarnej

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 

Program ochrony środowiska Gminy Regimin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016

 

Program ochrony środowiska Gminy Regimin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin