Ochrona środowiska

Program "MÓJ PRĄD"


Informacje dostępne pod linkiem:

https://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/


  program_dofinansowania_mikroinstalacji_fotowoltaicznych.pdf

  regulamin_ii_moj_prad.pdf

 


 

Program "MOJA WODA"

 

Informacje dostępne pod linkiem:

 https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie

 

  informacje_o_programie_moja_woda.pdf

  regulamin_moja_woda.pdf


 


 

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu " Czyste Powietrze "


  czyste_powietrze_broszura.pdf


  czyste_powietrze_ulotka.pdf
Terminy odbioru odpadów komunlanych w II pólroczu w giminie Regimin

 

  segregowane_odpady_komunalne_worki.pdf

 
 

 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

  wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wycinke_drzew.pdf
Wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów oraz na odbiór i transport nieczystości ciekłych

 

  Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów oraz na odbiór i transport nieczystości ciekłych

 


 

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

  Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


 

Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 

  Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

 


 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)

 

  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy regimin na lata 2009-2013 (z perspektywą do 2032 r.)

 


 

Ogłoszenie konkursu: „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę” 

 

Po raz kolejny z rzędu Wójt Gminy ogłosił konkurs pod hasłem „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”, skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Regimin. Trwał on będzie od 1 września 2010 do 10 czerwca 2011 roku. Efekty zbiórki w roku szkolnym 2009/10 okazały się bardzo zadowalające, bowiem na składy makulatury oddano ze wszystkich szkół ponad 5700 kg tego surowca wtórnego. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymały od Wójta Gminy nagrody rzeczowe. Konkursowi patronuje Nadleśnictwo Ciechanów, zaś patronat medialny objęło Katolickie Radio Ciechanów i Tygodnik „Extra Ciechanów”.

 

  Regulamin konkursu „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”

 


 

Ogłoszenie konkursu: „Chroń środowisko - zbieraj baterie"

 

W związku z akcją propagowania zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i społeczeństwa gminy Regimin Wójt Gminy Regimin ogłasza konkurs skierowany do wszystkich szkół z terenu gminy dotyczący zbiórki zużytych baterii.

 

  Regulamin konkursu „Chroń środowisko – zbieraj baterie”

 


 

Informacja dot. zbiórki zużytych baterii

 

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Oznakowane pojemniki, do których można wrzucać zużyte baterie znajdują się w następujących miejscach:

- Urząd Gminy w Regiminie
- Szkoła Podstawowa w Szulmierzu
- Szkoła Podstawowa w Zeńboku
- Szkoła Podstawowa w Pniewie Czeruchach
- Gminny Zespół Szkół w Regiminie - oddzielnie w Szkole Podstawowej i Gmimnazjum
- Sklepy Gminnej Spółdzielni „SCh" w Regiminie, Koziczynie i Grzybowie
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Zeńboku
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Szulmierzu
- Sklep spożywczo - przemysłowy w Pawłowie /Pana Romana Pilitowskiego/

Natomiast zużyte akumulatory należy zostawiać w punktach zakupu nowych lub składować je przy Urzędzie Gminy w Regiminie w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 


 

Mapa zasobów środowiska z elementami istniejącej i planowanej infrastruktury sanitarnej

 

  Mapa zasobów środowiska z elementami istniejącej i planowanej infrastruktury sanitarnej

 


 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 

  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regimin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 


 

Program ochrony środowiska Gminy Regimin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016

 

  Program ochrony środowiska Gminy Regimin na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016

 


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin 

 

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin