Ważne adresy i telefonyWŁADZE GMINY REGIMIN Nr telefonu
   

Wójt Gminy: Mariola Kołakowska

236811756

Sekretarz Gminy:  Danuta Szewczak

236811756 w. 22

 

Skarbnik Gminy: Dorota Konop

236811756 w. 34

 

 

RADA GMINY REGIMIN


   

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Mysiakowski

236811756

 

 

Referaty Urzędu Gminy w Regiminie


   

Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Finansowo Ksiegowego

236811756 w. 23

236811757

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

236811756 w. 28

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat lokalnych i windykacji

236811756 w. 28

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

236811756 w. 40

Stanowisko ds. obsługi kasowej

236811756 w. 47

Stanowisko ds. finansowych i płac

236811756 w. 23

   
   
Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

236811756 w. 24

 

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa 236811756 w. 46
Stanowisko ds. administracyjno–gospodarczych, 236811756 w. 48
 Stanowisko ds. drogownictwa  236811756 w. 48

Samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Regiminie   

Zastępca Kierownika Urządu Stanu Cywilnego

236811756 w. 42

Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności

236811756 w. 32

Stanowisko ds. organizacyjnych

236811756 w. 20

Stanowisko ds. oświaty i obsługi organów gminy

236811756 w. 36  

Stanowisko ds. budownictwa, i planowania przestrzennego

236811756 w. 25

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

236811756 w. 25

Stanowisko ds. informatyki 236811756 w. 31
Stanowisko ds. kadrowych  236811756 w. 23
 Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  236811756 w. 29
   
   

Jednostki podległe Urzędu Gminy w Regiminie   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie

236811755

Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie

236811761

Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie

236811583

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku

236111222

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu

236711125

 

 

 

 

Pozostałe instytucjeUrząd Pocztowy w Regiminie

236712197

236811598

 

 

Ośrodek Zdrowia MEDICA. Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z siedzibą w Regiminie

236811515

   

 

Spis Rolny