Ważne adresy i telefonyWŁADZE GMINY REGIMIN Nr telefonu
   

Wójt Gminy: Mariola Kołakowska

236811756

Sekretarz Gminy:  Danuta Szewczak

236811756 w. 22

Zastępca Wójta:  Danuta Szewczak

Skarbnik Gminy: Dorota Konop

236811756 w. 22

236811756 w. 23

 

 

RADA GMINY REGIMIN


   

Przewodniczący Rady Gminy: Józef Mysiakowski

236811756

 

 

Referaty Urzędu Gminy w Regiminie


   

Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Finansowo Ksiegowego

236811756 w. 23

236811757

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

236811756 w. 28

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych

236811756 w. 28

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

236811756 w. 40

Stanowisko ds. obsługi kasowej

236811756 w. 47

Stanowisko ds. finansowych

236811756 w. 34

Stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

236811756 w. 29

Stanowisko ds. księgowości i windykacji za gospodarowanie      odpadami komunalnymi

236811756 w. 28

Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

236811756 w. 24

 

Stanowisko ds. rolnictwa, działalności gospodarczej i bezpieczeństwa
publicznego
236811756 w. 46
Stanowisko ds. administracyjno–gospodarczych, drogownictwa i obronn. 236811756 w. 48
   

Samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Regiminie   

Zastępca Kierownika Urządu Stanu Cywilnego

236811756 w. 42

Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności

236811756 w. 32

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i sekretariatu

236811756 w. 20

Stanowisko ds. oświaty i obsługi organów gminy

236811756 w. 36  

Stanowisko ds. budownictwa, i planowania przestrzennego

236811756 w. 25

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rozwoju gospodarczego gminy

236811756 w. 25

Stanowisko ds. informatyki 236811756 w. 31
   
   
   
   

Jednostki podległe Urzędu Gminy w Regiminie   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie

236811755

Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie

236811761

Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie

236811583

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku

236111222

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu

236711125

 

 

 

 

Pozostałe instytucjeUrząd Pocztowy w Regiminie

236712197

236811598

 

 

Ośrodek Zdrowia MEDICA. Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z siedzibą w Regiminie

236811515

NZOZ „FedMed” – Przychodnia Stomatologiczna w Regiminie

236811650