O Gminie

O GMINIE

 

  Gmina Regimin zajmuje powierzchnię 111 km², co stanowi 10,4% powierzchni powiatu ciechanowskiego. Na jej terenie zamieszkuje 5025 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi więc 45,3 osoby/km². Jest to jeden z najwyższych wskaźników w gminach powiatu ciechanowskiego.

 

 

Urząd Gminy w Regiminie

 

  Ogromny wpływ na tendencje rozwojowe gminy, jej sytuację demograficzną, sytuację bytową ludności oraz rozwój sfery usług ma bliskość miasta Ciechanowa. Jest to centralny ośrodek subregionu ciechanowskiego, posiadający duże perspektywy rozwojowe i silnie uzależniający od siebie tereny leżące w jego pobliżu. Oba centra administracyjne – siedzibę gminy i powiatu, dzieli odległość 8 kilometrów, zaś granice administracyjne jednostek – jedynie 2 kilometry. Południowe obszary gminy (miejscowości Grzybowo, Lekowo, Pniewo Czeruchy, Pawłowo) stały się obszarami intensywnego rozwoju osadnictwa i budownictwa jednorodzinnego, co wynika w dużej mierze z bliskości Ciechanowa. 
  Gmina Regimin posiada typowo rolniczy charakter. Obszary użytków rolnych w 98,6% znajdują się w posiadaniu rolników indywidualnych. Przeważają gospodarstwa o średniej wielkości – od 10 do 20 ha, ale widoczna jest proces likwidacji gospodarstw małych – do 5 ha – i powiększanie areału wysokospecjalistycznych i nowoczesnych gospodarstw rolnych.
  Cechą charakterystyczną gminy są duże zasoby wód podziemnych, których wydajność obliczana jest na 1100 m³/godzinę. Wynika to z faktu, że ok. 80% obszaru gminy położonych jest nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych „Górna Łydynia”, którego całkowity obszar wynosi ok. 200 km².
  Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego zakłada, że na terenie gminy zbudowany zostanie zbiornik wodny na rzece Łydyni o obszarze ok. 89 ha i położony całkowicie w granicach administracyjnych gminy Regimin. Stwarza to szansę na intensywny rozwój turystyki i wypoczynku oraz pozyskanie energii elektrycznej z hydroelektrowni zlokalizowanej w zaporze wodnej.
  Przez obszar gminy przebiega gazociąg tranzytowy Jamał – Europa Zachodnia, zaś w miejscowości Lekowo zlokalizowana jest Tłocznia Gazu „Ciechanów”, będąca największym zakładem pracy na terenie gminy.
  W 2008 roku w rejestrze działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy zarejestrowanych było 144 podmioty gospodarcze, prowadzące działalność produkcyjną, usługową, budowlaną i transportową. Do największych zakładów zaliczają się przedsiębiorstwa przetwórstwa rolnego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Europa” Jana Tomczykowskiego (masarnia) i Zakład Piekarniczy Włosty Pawła Dębca. Swój zakład przetwarzania plastiku posiada w Regiminie spółka „SIMIO” zarejestrowana w Warszawie. 
  Ostatnie lata to intensywny rozwój oświaty i sportu na terenie gminy. Modernizacje i doposażenie szkół, budowa nowoczesnej Hali sportowej oraz innej tego typu infrastruktury spowodowały, że w obu tych dziedzinach życia społecznego gmina Regimin należy do czołówki województwa mazowieckiego.
  Posiadane tereny pod budownictwo jednorodzinne, unikalne na Mazowszu walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz nieskażone środowisko powodują, że pod względem inwestycyjnym, szczególnie w zakresie turystyki i usług, gmina Regimin jest jedną z najatrakcyjniejszych na Północnym Mazowszu.

 

 

Spis Rolny