Leśna ZaDyszka 2020Przed nami V edycja

 

LEŚNEJ  ZADYSZKI  w  SZULMIERZU

 

zawodów organizowanych w urokliwym miejscu w Gminie Regimin

na terenie Leśnictwa Szulmierz

 

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie „ZaDyszka”,  

Partnerzy: Urząd Gminy w Regiminie, MUKS „Czarni” Regimin

 

w dniach 4 i 5 lipca 2020 r. (sobota-niedziela):

Zawody mają na celu promocję naszego regionu,

a także biegania oraz zdrowego stylu życia.

Mają zachęcać do uprawiania sportu szczególnie na terenach leśnych.

Kto biegał po lesie ten wie, jakie to przyjemne,

kto nie próbował – będzie miał wspaniałą okazję!

 

Rejestracja internetowa do godziny 23:59 we wtorek 30 czerwca 2020 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 200 na wszystkie grupy) 

 Trasa biegu to 5 kilometrowa pętla rozpoczynająca się na terenie przyległym do leśniczówki w bezpośrednim sąsiedztwie hodowli danieli.

Trasa prowadzi przez dukty leśne (4 km) oraz częściowo drogą asfaltową (1km). Przebieg trasy został tak opracowany, aby jak najpełniej pokazać piękno mazowieckiej przyrody i oprócz rywalizacji sportowej miał również walory edukacyjne i poznawcze.

INFORMACJA ORGANIZACYJNE:

Zawody odbędą się w dniach 4 i 5 lipca 2020 r. (sobota-niedziela):

 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00
 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 15:00 – 17:00
 • w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 19:00 – 21:00
 • w dniu 5 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00

Zawodnik wybiera dzień i godzinę startu podczas procesu rejestracji internetowej oraz wskazuje dystans na jakim wystartuje:

 • bieg 10 km 2 pętle
 • bieg 5 km 1 pętla
 • NW 5 km 1 pętla

BIEG DZIECI

Na każdy start przewidziane jest 25 pakietów startowych dla Dzieci w wieku 1-15 lat. Trasa o długości 1,5 km. Udział bezpłatny.

PROGRAM IMPREZY, TRASA BIEGU:

 • Biuro zawodów, będzie otwarte:

- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 09:00 – 12:00
- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 15:00 – 17:00
- w dniu 4 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 19:00 – 21:00
- w dniu 5 lipca 2020 start indywidualny  w godz. 10:00 – 12:00

 • Trasa biegu będzie oznakowana co jeden kilometr
 • Trasa przebiega przez dukty leśne i asfalt – pętla o długości 5 km
 • Pakiety startowe będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom zapisanym do konkretnej grupy startującej o danej godzinie pkt. III pod pkt. 2
 • Pomiaru czasu będzie wykonywany indywidualnie przez zawodników za pomocą własnych urządzeń rejestrujących i przekazany w postaci oświadczenia bezpośrednio po biegu w biurze zawodów. Wierzymy biegaczom - przecież siebie nie oszukają :)

Limit startujących w poszczególnych grupach jest równy 50 osób.

W momencie zapisów (weryfikacji w Biurze Zawodów) oraz podczas biegu każdy zawodnik ma obowiązek zadbać o stosowanie zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w dniu zawodów. Liczba kibiców ograniczona jest do 50 podczas każdego startu, wstęp dla kibica na teren zawodów jest uzależniony od aktualnej ilości osób na terenie zawodów.

OPŁATA STARTOWA to darowizna przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia "ZaDyszka":

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do godziny 23:59 we wtorek 30 czerwca 2020 r. lub do momentu wyczerpania limitu uczestników (łącznie 200 na wszystkie grupy)
 • Opłata startowa jest równa 20 PLN - wpłata na konto przelewem tradycyjnym do 30 czerwca 2020 r.

Stowarzyszenie „ZADYSZKA”
Numer konta: 09 1600 1462 1814 2940 3000 0002
W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko, dystans

UWAGA: Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji.  W przypadku braku wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora w ciągu 7 dni, wpis uczestnika jest automatycznie usuwany.

Pakiet startowy:

 • numer startowy;
 • pamiątkowy upominek
 • pamiątkowy medal (na mecie).

Nagrody:

5 km:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open

5 km Nordic Walking:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open

10 km:

 • zdobywcy miejsc I-III w kategorii Open K i Open M
 • zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych Kategoriach Wiekowych (decyduje rok urodzenia)

K20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat,   
M20 kategoria wiekowa od 16 do 29 lat;
K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat,  
M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat;
K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat,   
M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat;
K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat,   
M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat;
K60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat,   
M60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat.

Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych się „nie dublują”.

Klasyfikacje specjalne:

Klasyfikacja Mundurowych Kobiet i Mężczyzn  - uprawnieni to pracownicy Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej,  Policji, Lasów Państwowych, Straży Miejskiej i Gminnej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Samorządowców Kobiet i Mężczyzn - uprawnieni to sołtysi, radni gminni, miejscy, powiatowi, wojewódzcy oraz pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego w urzędach gminy, miasta, powiatu i województwa - proszę zaznaczyć w fomularzu zapisów odpowiednią opcję.

Klasyfikacja Drużynowa - drużynę należy zgłosić do dnia 30.06.2020 wysyłając na adres lesnazadyszka@gmail.com skład - imię i nazwisko zawodnika i nazwę drużyny, wskazując kapitana odpowiedzialnego za drużynę. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów netto 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

Serdecznie zapraszamy! :)

 

Kontakt:

 

Trasa biegu 5 km: