Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Regiminie


Pan Józef Mysiakowski


 w tym tygodniu tj. 6.03.2020 r. (piątek)

przyjmuje interesantów w siedzibie urzędu w sali konferencyjnej


w piątek w godz. 9.00 -11.00

 

Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19

06-461 Regimin