Przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

 

 

Przyjmowanie mieszkańców

w sprawach skarg i wniosków

 

Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w Urzędzie Gminy w Regiminie odbywa się


w każdy czwartek tygodnia w godzinach:

 

                   

  • 16.00-17.00 – naprzemiennie przez Wójta Gminy Regimin

                                     oraz Zastępcę Wójta Gminy Regimin


             po uprzednim umówieniu się telefonicznym tel 23 681 1756

 

Skargi i wnioski składane przez mieszkańców ustnie utrwala się w protokole przyjęcia.


Fakt przyjmowania mieszkańców ujmuje się do ewidencji prowadzonej
przez sekretariat Urzędu Gminy w Regiminie.