Przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

 

 

Przyjmowanie mieszkańców

w sprawach skarg i wniosków

 

Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
w Urzędzie Gminy w Regiminie odbywa się


w każdy wtorek tygodnia w godzinach:

 

  • 8.30-11.00 – przez Wójta Gminy Regimin
                        (po uprzednim umówieniu się telefonicznym);
  • 15.00-17.00 – przez Sekretarza Gminy;

 

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia mieszkańców
odbywają się w następny dzień tygodnia.


Skargi i wnioski składane przez mieszkańców ustnie utrwala się w protokole przyjęcia.


Fakt przyjmowania mieszkańców ujmuje się do ewidencji prowadzonej
przez sekretariat Urzędu Gminy w Regiminie.