Urząd Online

 

Złożenie do Urzędu dokumentu (podania, wniosku, skargi) w postaci dokumentu elektronicznego za ich posrednictwem możliwe jest przy użyciu specjalnie do tego celu przygotowanych formularzy.

Wystarczającym jest podpisanie wypełnionego formularza na ww platformach profilem zaufanym EPUAP.

 


 


       Przy pomocy skrzynki podawczej ePUAP załatwisz min. sprawy w zakresie:

 

 

 

 

        Przy pomocy portalu wrotamazowsza.pl  załatwisz "deklarację śmieciową"

 

 

 

 

Spis Rolny