Podatki i opłaty lokalne

 

Uwaga: Prosimy by wnioski zawierające więcej niż jedną stronę były drukowane dwustronnie na papierze formatu A4.

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DT1-A Załacznik do deklaracji od środków transportowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------