Rajd Rowerowy „ O Puchar Wójta Gminy Regimin”


Rajd Rowerowy

„ O Puchar Wójta Gminy Regimin”


Cykliczną imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym, organizowaną na terenie Gminy Regimin jest Rajd Rowerowy „O Puchar Wójta Gminy Regimin”. Odbywa się on w okresie wakacyjnym, na trasie Szulmierz-Lipa-Koziczyn-Szulmierz, liczącej ok. 10 kilometrów długości. W Rajdzie startować mogą dzieci w wieku do 16 lat rywalizujące w dwóch kategoriach wiekowych.

              

 
W 2014 roku zorganizowana została już XVIII edycja tej imprezy, której pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był nieżyjący, były radny Rady Gminy Andrzej Jankowski. Po Jego śmierci rolę organizatora przejęła jednostka OSP Szulmierz, którą wspiera Urząd Gminy w Regiminie. Rokrocznie w imprezie bierze udział od 30 do 40 młodych rowerzystów.Głównymi nagrodami są: nowe rowery, sprzęt sportowy i inne upominki rzeczowe.