Obiekty oświatowe i sportowe

Na terenie gminy Regimin znajdują się następujące obiekty oświatowe i sportowe:

 

- Szkoła podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku tel. 23 611 12 22
- Szkoła podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu tel. 23 671 11 25
- Gminny Zespół Szkół w Regiminie tel. 23 681 15 83
- Hala sportowa w Regiminie

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Regiminie

 

 

Gimnazjum w Regiminie

 

 

Hala sportowa w Regiminie