Przetargi

02 maja 2017 13:01 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17 Miejscowość, 2017-05-02 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2017 13:02 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANĘ WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. GRZYBOWO

DOTYCZY Znak sprawy 02/17Nazwa przedmiotu zamówienia: WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. GRZYBOWO W ZAŁĄCZENIU PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY W FORMACIE PDF

czytaj więcej »

26 kwietnia 2017 11:30 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17 REGIMIN, 2017-04-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE...

czytaj więcej »

21 kwietnia 2017 13:02 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO

Regimin 21.04.2017 Znak sprawy 02/17…… Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: WYMIANE WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M....

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 15:05 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 12:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/17. NAZWA ZADANIA:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.11.2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 10:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-04-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2017 11:30 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE ZMIANIE ULEGA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA WYKREŚLA SIĘ POZYCJĘ ZWIĄZANĄ Z - ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU POZYCJE Z PRZEDMIARU ROBÓT...

czytaj więcej »