Przetargi

02 września 2014 14:54 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. JARLUTY DUŻE, PNIEWO WIELKIE I PNIEWO CZERUCHY (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO)

REGIMIN, 2014-09-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/14. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. JARLUTY DUŻE, PNIEWO WIELKIE I PNIEWO CZERUCHY (WYKONANIE NAWIERZCHNI...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2014 11:50 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANĘ CHODNIKA W M. GRZYBOWO NA ODCINKU OKOŁO 600 M

REGIMIN, 2014-08-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/14. Nazwa zadania: WYMIANA CHODNIKA W M. GRZYBOWO NA ODCINKU OKOŁO 600M 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2014 09:36 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ CHODNIKA W M. GRZYBOWO NA ODCINKU OKOŁO 600M

REGIMIN, 2014-08-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/14. Nazwa zadania: WYMIANA CHODNIKA W M. GRZYBOWO NA ODCINKU OKOŁO 600M Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2014 10:42 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH Z PODZAŁEM NA ZADANIA W M. TARGONIE, REGIMIN I ZEŃBOK (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO)

REGIMIN, 2014-08-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 13/14. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. TARGONIE, REGIMIN I ZEŃBOK (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 14:23 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE

REGIMIN, 2014-07-31 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/14. Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

czytaj więcej »

26 czerwca 2014 12:01 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE

REGIMIN, 2014-06-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/14. Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ REGIMIN - KĄTKI - JARLUTY DUŻE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

24 czerwca 2014 14:01 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2014-06-24 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/14. Nazwa zadania: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

16 czerwca 2014 15:40 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 11/14. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN W związku ze złożonymi przez...

czytaj więcej »

12 czerwca 2014 13:12 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN (CZ II)

REGIMIN, 2014-06-12 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/14. Nazwa zadania: WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. REGIMIN (CZ. II) 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

czytaj więcej »

11 czerwca 2014 10:08 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2014-06-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/13. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »