Przetargi

13 października 2016 15:57 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M

REGIMIN, 2016-10-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

20 września 2016 12:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE INTERAKTYWNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Dotyczy sprzedarzy licencji na użytkowanie interaktywnej platformy edukacyjnej w postaci serwisu internetowego wraz z udostępnionymi na niej treściami edukacyjnymi z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum (dalej: Usługa) dla uczniów i nauczycieli 3 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum...

czytaj więcej »

14 września 2016 09:51 | Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZAKUPU LICENCJI NA UŻYTKOWANIE INTERAKTYWNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W POSTACI SERWISU INTERAKTYWNEGO WRAZ Z UDOSTĘPNIONYMI NA NIEJ TREŚCIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące zakupu licencji na użytkowanie interaktywnej platformy edukacyjnej w postaci serwisu interaktywnego wraz z udostępnionymi na niej treściami edukacyjnymi z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Pytanie 1: Jaki jest termin dostawy systemu? Odpowiedź: Dostawa...

czytaj więcej »

12 września 2016 15:31 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE INTERAKTYWNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W POSTACI SERWISU INTERNETOWEGO WRAZ Z UDOSTĘPNIONYMI NA NIEJ TREŚCIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Gmina Regimin z siedzibą Regimin 22, 06-461 Regimin(zwana dalej „Zamawiającym”), jako podmiot realizujący projekt „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości ” (dalej: Projekt), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

czytaj więcej »

12 września 2016 15:10 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI DOT. PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI DOT. PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI" OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU

czytaj więcej »

07 września 2016 15:42 | Przetargi

USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU ,, ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

W związku ze złożonym przez Firmę pytaniem do Zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych, wyjaśniam, co następuje: Pytanie 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia jeśli chodzi o następujące pozycje: Poz.17 Płyta DVD – „zajęcia...

czytaj więcej »

02 września 2016 12:11 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl Podstawa prawna postępowania Do postępowania...

czytaj więcej »

01 września 2016 13:45 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Znak sprawy 04/16 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pomoce dydaktyczne,...

czytaj więcej »