Przetargi

29 marca 2017 15:24 | Przetargi

ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2017-03-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI...

czytaj więcej »

23 marca 2017 11:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

REGIMIN, 2017-03-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

13 marca 2017 12:03 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/17 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/17 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. (ROBOTY DROGOWE) ZADANIE...

czytaj więcej »

23 lutego 2017 15:55 | Przetargi

Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-02-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 15:42 | Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego

Regimin 13.02.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2260) na podstawie zasady konkurencyjności...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 11:01 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017 W ZAŁĄCZENIU W PLIKU PDF

czytaj więcej »

09 grudnia 2016 09:18 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Załącznik Nr 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro netto Znak sprawy……09/16….. PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Opis przedmiotu zamówienia: ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH....

czytaj więcej »

25 listopada 2016 11:42 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Znak sprawy 09/16 Regimin 25.11.2016 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem...

czytaj więcej »

09 listopada 2016 12:52 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M

Numer sprawy 05/16 Miejscowość, 2016-11-09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Działając na podstawie...

czytaj więcej »