Przetargi

03 lutego 2015 14:31 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

02 lutego 2015 11:59 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OGŁOSZENIA BZP W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI NASTĄPIŁA ZMIANA OGŁOSZENIA NUMER OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: 22712-2015 DATA ZAMIESZCZENIA: 02.02.2015 W ZAŁĄCZENIU SKAN WYDRUKU Z BZP W PLIKU PDF INFORMUJĄCY O W/W ZMIANIE

czytaj więcej »

02 lutego 2015 11:49 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

27 stycznia 2015 12:24 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 14:58 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

22 stycznia 2015 15:42 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2015-01-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE...

czytaj więcej »

11 grudnia 2014 15:09 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2014-12-11 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 17/14. Nazwa zadania: WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

czytaj więcej »

28 listopada 2014 11:21 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2014-11-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 17/14. Nazwa zadania: WYKONANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

31 października 2014 12:02 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ NA ODCINKU OKOŁO 1 800M

REGIMIN, 2014-10-31 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/14. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ NA ODCINKU OKOŁO 1 800 M 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej »

21 października 2014 15:27 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ NA ODCINKU OKOŁO 1 800 M

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 16/14. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ NA ODCINKU OKOŁO 1 800 M W związku ze złożonymi przez Wykonawcę...

czytaj więcej »