Przetargi

08 czerwca 2017 15:02 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2017-06-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »

07 czerwca 2017 11:40 | Przetargi

Informacja dla wykonawców - dot. postepowania o udzialenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów gminnych na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Koziczyn i Lipa

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH W M. KOZICZYN NA CELE REKREACYJNO SPORTOWE ...

czytaj więcej »

29 maja 2017 14:45 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM

Dotyczy ,, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Regimin poprzez modernizację kotłowni ”

czytaj więcej »

24 maja 2017 15:01 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA

REGIMIN, 2017-05-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE...

czytaj więcej »

24 maja 2017 12:03 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PNIEWO WIELKIE O DŁUGOŚCI...

czytaj więcej »

24 maja 2017 08:46 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy...

czytaj więcej »

22 maja 2017 13:29 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 05/17 REGIMIN, 2017-05-22 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Termin realizacji od 01.07.2017 r. do 30.06.2018...

czytaj więcej »

18 maja 2017 14:11 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO NETTO NA WYMIANĘ KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: : WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA KOTŁY OPALANE BIOMASĄ I GAZEM. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: : ,, Poprawa jakości powietrza na terenie gminy...

czytaj więcej »

12 maja 2017 13:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2017-05-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »

09 maja 2017 15:29 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-05-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA...

czytaj więcej »