Przetargi

25 września 2017 15:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M)

REGIMIN, 2017-09-25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI...

czytaj więcej »

21 września 2017 13:49 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-09-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH...

czytaj więcej »

20 września 2017 15:33 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

Numer sprawy: 08/17 Miejscowość, 2017-09-20 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając...

czytaj więcej »

19 września 2017 14:18 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-09-19 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW,...

czytaj więcej »

13 września 2017 14:37 | Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DO ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 09/17. Zamówienie w związku z realizacją projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” ze środków Europejskiego...

czytaj więcej »

13 września 2017 13:49 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-09-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

11 września 2017 14:48 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-09-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH...

czytaj więcej »

07 września 2017 16:39 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wyżywienia tj. bułka słodka z serem, jabłkiem lub budyniem + sok owocowy w kartoniku o pojemności 02.l dla dzieci do oddziału przedszkolnego w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku w ramach realizacji projektu„Równanie szans wychowanków...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 14:12 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WYŻYWIENIA

Zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia do oddziału przedszkolnego w Regiminie, oddziału przedszkolnego w Szulmierzu oraz oddziału przedszkolnego w Zeńboku w ramach realizacji projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” W ZAŁĄCZENIU: 1...

czytaj więcej »