Przetargi

30 czerwca 2015 12:38 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2015-06-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/15. Nazwa zadania: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

23 czerwca 2015 11:33 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/15. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ NA PROŚBĘ WYKONAWCÓW UMIESZCZAMY NA STRONIE PROJEKT BOISKA W PLIKACH PDF

czytaj więcej »

15 czerwca 2015 15:11 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ

REGIMIN, 2015-06-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/15. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »

15 czerwca 2015 15:03 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2015-06-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/15. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2015 15:15 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2015-04-02 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

03 lutego 2015 14:31 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

02 lutego 2015 11:59 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OGŁOSZENIA BZP W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI NASTĄPIŁA ZMIANA OGŁOSZENIA NUMER OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA: 22712-2015 DATA ZAMIESZCZENIA: 02.02.2015 W ZAŁĄCZENIU SKAN WYDRUKU Z BZP W PLIKU PDF INFORMUJĄCY O W/W ZMIANIE

czytaj więcej »

02 lutego 2015 11:49 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WGMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

27 stycznia 2015 12:24 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

czytaj więcej »

26 stycznia 2015 14:58 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 01/15. Nazwa zadania: OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »