Przetargi

10 października 2017 14:11 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK W RAMACH PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN”

Regimin,2017-10-10 Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 7/2017 Gmina Regimin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”...

czytaj więcej »

10 października 2017 11:04 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M)

Numer sprawy: 10/17 REGIMIN, 2017-10-10 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ...

czytaj więcej »

09 października 2017 14:59 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: BUDOWA...

czytaj więcej »

05 października 2017 14:50 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-10-05 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA...

czytaj więcej »

03 października 2017 15:52 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17 Miejscowość, 2017-10-03 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej »

03 października 2017 14:40 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOT. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 10/17.Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI...

czytaj więcej »

03 października 2017 14:35 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWYCH

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-10-03 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW,...

czytaj więcej »

29 września 2017 15:12 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA:DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 09/17 REGIMIN, 2017-09-29 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY...

czytaj więcej »

28 września 2017 14:30 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/17 REGIMIN, 2017-09-28 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/17. NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

26 września 2017 14:05 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZYZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO ORAZ DOSTAWA PODRĘCZNIKÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZY ZADANIE 3: WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOMPUTEROWYCH W FORMULARZU CENOWYM SĄ BŁĘDNIE PODANE ILOŚCI W POZYCJACH 6,7,9,10,11 W KAŻDEJ Z TYCH POZYCJI BRAKUJE 2 SZT. DO INFORMACJI ZAŁĄCZAMY POPRAWIONY FORMULARZ CENOWY

czytaj więcej »