Przetargi

28 sierpnia 2015 14:52 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP

REGIMIN, 2015-08-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) 1. Działając na podstawie art....

czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 14:43 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN-LIPA O DŁUG. OK. 800 M

REGIMIN, 2015-08-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN-LIPA O DŁUG. OK. 800M Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy...

czytaj więcej »

26 sierpnia 2015 15:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

REGIMIN, 2015-08-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

12 sierpnia 2015 13:45 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

Numer sprawy 06/15 Miejscowość, 2015-08-12 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2015 15:24 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO):

REGIMIN, 2015-08-04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE...

czytaj więcej »

29 lipca 2015 13:28 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) W związku ze złożonymi przez Wykonawcę...

czytaj więcej »

28 lipca 2015 14:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

REGIMIN, 2015-07-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:33 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYKANALIKÓW (PRZYŁĄCZY)

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYŁĄCZY (PRZYKANALIKÓW SIECI) W ZAŁĄCZNIKU...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:18 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIC

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIC W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU -...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:09 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIB

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIB W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU -...

czytaj więcej »