Przetargi

24 sierpnia 2017 11:30 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.bip.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl Podstawa prawna postępowania Do...

czytaj więcej »

14 sierpnia 2017 14:07 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO)

REGIMIN, 2017-08-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/17. Nazwa zadania: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO W M. PAWŁOWO (ETAP I - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO) Działając na podstawie...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 14:10 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO ZPODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE...

czytaj więcej »

04 sierpnia 2017 14:04 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: ZAGOSPODAROWANIE...

czytaj więcej »

20 lipca 2017 14:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-07-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/17. Nazwa zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO- SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN, LIPA i LEKOWO Z PODZIAŁEM...

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 14:36 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWE DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PNIEWO WIELKIE I KLICE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ...

czytaj więcej »

23 czerwca 2017 14:50 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

czytaj więcej »

19 czerwca 2017 13:46 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 05/17 REGIMIN, 2017-06-19 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/17. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Termin realizacji od 01.07.2017 r. do 30.06.2018...

czytaj więcej »

14 czerwca 2017 13:16 | Przetargi

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 05/17. Nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Regimin”. W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami...

czytaj więcej »

12 czerwca 2017 15:28 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA:

Numer sprawy: 06/17 Miejscowość, 2017-06-12 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 06/17. NAZWA ZADANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW GMINNYCH NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH KOZICZYN I LIPA: ...

czytaj więcej »