Przetargi

29 lipca 2015 13:28 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) W związku ze złożonymi przez Wykonawcę...

czytaj więcej »

28 lipca 2015 14:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

REGIMIN, 2015-07-28 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:33 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYKANALIKÓW (PRZYŁĄCZY)

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZYŁĄCZY (PRZYKANALIKÓW SIECI) W ZAŁĄCZNIKU...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:18 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIC

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIC W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU -...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 13:09 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIB

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIB W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU -...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 12:54 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZA DO ETAPU IIA

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU IIA W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU -...

czytaj więcej »

22 lipca 2015 12:36 | Przetargi

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA NA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU II

CIĄG DALSZY DO OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania:BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ETAPU II W ZAŁĄCZNIKU PLIKI: - OPIS TECHNICZNY PROJEKTU - INF....

czytaj więcej »

22 lipca 2015 12:21 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc)

REGIMIN, 2015-07-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

10 lipca 2015 15:03 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO):

REGIMIN, 2015-07-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 10:22 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ BOISKASPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ

REGIMIN, 2015-07-02 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/15. Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP W M. SZULMIERZ 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

czytaj więcej »