Przetargi

23 lutego 2017 15:55 | Przetargi

Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-02-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 15:42 | Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego

Regimin 13.02.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy wykonania usługi: organizacja wyjazdu edukacyjnego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2260) na podstawie zasady konkurencyjności...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 11:01 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017 W ZAŁĄCZENIU W PLIKU PDF

czytaj więcej »

09 grudnia 2016 09:18 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Załącznik Nr 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro netto Znak sprawy……09/16….. PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Opis przedmiotu zamówienia: ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH....

czytaj więcej »

25 listopada 2016 11:42 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Znak sprawy 09/16 Regimin 25.11.2016 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem...

czytaj więcej »

09 listopada 2016 12:52 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M

Numer sprawy 05/16 Miejscowość, 2016-11-09 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

14 października 2016 10:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M.

DOTYCZY OGŁOSZENIA W BZP BARK BYŁO WSZYSTKICH DANYCH KTÓRE ZOSTAŁY ZAWARTE SIWZ Z POWODU AWARII KOMPUTERA BRAKUJĄCE DANE ZOSTAŁY UZUPEŁNIONE W ZAŁĄCZENIU OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W PLIKU PDF

czytaj więcej »

13 października 2016 15:57 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁUGOŚCI OKOŁO 550M

REGIMIN, 2016-10-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

20 września 2016 12:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻ LICENCJI NA UŻYTKOWANIE INTERAKTYWNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Dotyczy sprzedarzy licencji na użytkowanie interaktywnej platformy edukacyjnej w postaci serwisu internetowego wraz z udostępnionymi na niej treściami edukacyjnymi z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum (dalej: Usługa) dla uczniów i nauczycieli 3 szkół podstawowych oraz 1 gimnazjum...

czytaj więcej »

14 września 2016 09:51 | Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZAKUPU LICENCJI NA UŻYTKOWANIE INTERAKTYWNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W POSTACI SERWISU INTERAKTYWNEGO WRAZ Z UDOSTĘPNIONYMI NA NIEJ TREŚCIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące zakupu licencji na użytkowanie interaktywnej platformy edukacyjnej w postaci serwisu interaktywnego wraz z udostępnionymi na niej treściami edukacyjnymi z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Pytanie 1: Jaki jest termin dostawy systemu? Odpowiedź: Dostawa...

czytaj więcej »