Przetargi

23 stycznia 2018 14:00 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT: DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

Numer sprawy: 01/18 REGIMIN, 2018-01-23 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/18. NAZWA ZADANIA: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.09.2018 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający...

czytaj więcej »

11 stycznia 2018 14:57 | Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2018

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA TRYB/PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (NETTO) PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 1 WYMIANA WIEŹBY DACHOWEJ WRAZ Z POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. KARNIEWO ROBOTA...

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 13:45 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

REGIMIN, 2018-01-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/18. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

13 listopada 2017 15:19 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-11-13 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA...

czytaj więcej »

02 listopada 2017 11:47 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOZDROJE NA ODCINKU OKOŁO 917M)

REGIMIN, 2017-11-02 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 10/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH KALISZ -KOZDROJE-WŁOSTY NA ODCINKU OKOŁO 4500M (ETAP I – PRZEBUDOWA...

czytaj więcej »

30 października 2017 15:33 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-10-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, MULTIMEDIALNEGO I OPROGRAMOWANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH...

czytaj więcej »

19 października 2017 16:29 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU NA NA ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach rozeznania rynku na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek w ramach realizacji projektu „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” Nazwa (firma) i adres Zamawiającego URZĄD...

czytaj więcej »

18 października 2017 14:26 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 09/17 Miejscowość, 2017-10-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH...

czytaj więcej »

18 października 2017 14:11 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 09/17 REGIMIN, 2017-10-18 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 09/17. NAZWA ZADANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE...

czytaj więcej »

10 października 2017 15:13 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2017-10-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/17. Nazwa zadania: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I MULTIMEDIALNEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE...

czytaj więcej »