Przetargi

18 kwietnia 2017 15:05 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 12:08 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/17. NAZWA ZADANIA:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE - Termin wykonania: 30.11.2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 10:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CZĘŚĆ I NA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2017-04-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/17. Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN - IV ETAP – TARGONIE – LEKOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2017 11:30 | Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE ZMIANIE ULEGA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA WYKREŚLA SIĘ POZYCJĘ ZWIĄZANĄ Z - ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU POZYCJE Z PRZEDMIARU ROBÓT...

czytaj więcej »

29 marca 2017 15:24 | Przetargi

ZAWIADONIENIE (OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

REGIMIN, 2017-03-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/17. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI...

czytaj więcej »

23 marca 2017 11:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE

REGIMIN, 2017-03-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/17. Nazwa zadania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLICE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

13 marca 2017 12:03 | Przetargi

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/17 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/17 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. REGIMIN NA DŁ. OKOŁO 550M. (ROBOTY DROGOWE) ZADANIE...

czytaj więcej »