Przetargi

11 kwietnia 2016 13:47 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. KĄTKI – JARLUTY DUŻE I KLICZKI (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO)

REGIMIN, 2016-04-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. KĄTKI – JARLUTY DUŻE I KLICZKI (WYKONANIE NAWIERZCHNI...

czytaj więcej »

19 października 2015 10:29 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. ZEŃBOK O DŁ. OK. 380M

REGIMIN, 2015-10-19 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZEŃBOK O DŁ. OK. 380M. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa...

czytaj więcej »

02 października 2015 14:38 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN - LIPA O DŁUG. OKOŁO 800M.

REGIMIN, 2015-10-02 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN-LIPA O DŁUG. OK. 800M 1. Działając na podstawie art. 92...

czytaj więcej »

01 października 2015 14:46 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

REGIMIN, 2015-10-01 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

22 września 2015 15:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. ZEŃBOK O DŁ. OK. 380M.

REGIMIN, 2015-09-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZEŃBOK O DŁ. OK. 380M. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2015 14:52 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP

REGIMIN, 2015-08-28 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 05/15. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP (etap II, IIa, IIb, IIc) 1. Działając na podstawie art....

czytaj więcej »

27 sierpnia 2015 14:43 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN-LIPA O DŁUG. OK. 800 M

REGIMIN, 2015-08-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO KOZICZYN-LIPA O DŁUG. OK. 800M Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy...

czytaj więcej »

26 sierpnia 2015 15:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYMIANĘ DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

REGIMIN, 2015-08-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie art. 40 ust....

czytaj więcej »

12 sierpnia 2015 13:45 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK

Numer sprawy 06/15 Miejscowość, 2015-08-12 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 06/15. Nazwa zadania: WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĄ WIĘŹBY NA BUDYNKU KOMUNALNYM W M. ZEŃBOK Działając na podstawie...

czytaj więcej »

05 sierpnia 2015 15:24 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO):

REGIMIN, 2015-08-04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/15. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. REGIMIN - KĄTKI – JARLUTY DUŻE I REGIMIN (WYKONANIE...

czytaj więcej »