Przetargi

12 września 2016 15:10 | Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI DOT. PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI DOT. PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI" OGŁOSZENIE W ZAŁĄCZENIU

czytaj więcej »

07 września 2016 15:42 | Przetargi

USZCZEGÓŁOWIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU ,, ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

W związku ze złożonym przez Firmę pytaniem do Zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych, wyjaśniam, co następuje: Pytanie 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia jeśli chodzi o następujące pozycje: Poz.17 Płyta DVD – „zajęcia...

czytaj więcej »

02 września 2016 12:11 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI - DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Gmina Regimin Adres strony internetowej BIP: www.regimin.pl Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: regimin@bazagmin.pl Podstawa prawna postępowania Do postępowania...

czytaj więcej »

01 września 2016 13:45 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Znak sprawy 04/16 Gmina Regimin 06-461 Regimin 22 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, REGIMIN 22, 06-461 REGIMIN Zaprasza do złożenia oferty na: Zakup pomocy dydaktycznych. 2. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia pomoce dydaktyczne,...

czytaj więcej »

29 czerwca 2016 15:13 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2016-06-29 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/16. Nazwa zadania: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN 1. Działając na podstawie...

czytaj więcej »

21 czerwca 2016 13:22 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ

REGIMIN, 2016-06-21 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 15:08 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2016-06-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/15. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »

16 maja 2016 13:44 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNY Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. KĄTKI - JARLYTY DUŻE I KLICZKI (WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO):

REGIMIN, 2016-05-16 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W M. KĄTKI – JARLUTY DUŻE I KLICZKI (WYKONANIE NAWIERZCHNI...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2016 14:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ

REGIMIN, 2016-04-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/16. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZULMIERZ Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »