Komunikaty

22 marca 2018 13:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s podjęcia postępowania ooś

Regimin,2018.03.21 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 7, art.8, art.9, art.10, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257./,w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy...

czytaj więcej »

22 grudnia 2017 12:23 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2017.12.22 Nr 6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2017,poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

09 listopada 2017 10:11 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ...

Regimin,2017.11.08 Nr 6220.2.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.2 pkt...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 14:34 | Komunikaty

obwiaszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2017.07.31 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

24 lipca 2017 12:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia....

Regimin,2017.07.21 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

19 lipca 2017 10:14 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postęp. o lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.07.18 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

05 lipca 2017 14:17 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. dot. lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.06.28 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2016,poz.23./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz....

czytaj więcej »

17 marca 2017 15:22 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

Regimin, 2017.03.17 Nr 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

03 lutego 2017 14:12 | Komunikaty

Informacja dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województawa Mazowieckiego

W załączeniu Zawiadomienie i Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w plikach PDF.

czytaj więcej »