Komunikaty

08 czerwca 2010 09:33 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz.

Regimin,2010.06.08 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że zostało wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek...

czytaj więcej »

17 maja 2010 15:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

17 maja 2010 15:24 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:24 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:18 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow. uwarunkow.

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

11 maja 2010 09:14 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Regimin, 2010.05.06 Nr 7624/2/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko r. / Dz. U. Nr 199, poz. 1227...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2010 10:59 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

Regimin,2010.04.26 Nr 7331/410 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 04.03.2010 r. na wniosek Gminy Regimin...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2010 15:03 | Komunikaty

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów 1. Regimin Sołecka tablica ogłoszeń 2. Lekówiec Sołecka ...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2010 15:09 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY BP-6mp-772-120-444/09/10 L.dz.: KO/09/15586 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9q ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2010 15:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi w m. Kątki

Regimin, 2010.04.07 Nr 7331/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego...

czytaj więcej »