Komunikaty

24 stycznia 2011 14:14 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcia postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 108,445 i budowy wiaduktu kolejowego w km 109,984 linii kolejowej E-65 (K-457-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/457/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

18 stycznia 2011 13:54 | Komunikaty

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych

7224/1//2011 Regimin,2011-01- 11 Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr KW Powierzchnia nieruchomości (m2) Opis nieruchomości Przeznaczenie...

czytaj więcej »

13 stycznia 2011 09:31 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Wójt...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:51 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 106,348 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi powiatowej w Pniewie - Czeruchach (K-453-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/453/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:46 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 104,462 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi gminnej w Pawłowie (K-452-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/452/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

30 grudnia 2010 10:43 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10)

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie...

czytaj więcej »

27 grudnia 2010 14:29 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2010.12.27 Nr 7624/6/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku NATURA Sp. z o.o. w Trzciance postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowy gorzelni...

czytaj więcej »

29 czerwca 2010 09:03 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

Regimin,2010.06.28 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek...

czytaj więcej »

09 czerwca 2010 12:04 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Regimin, 2010.06.08 Nr 7624/5/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »