Komunikaty

11 marca 2013 13:05 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych...

Regimin,2013.03.11 Nr 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Regimin Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz na podstawie art.30 i art.33 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej »

07 marca 2013 10:23 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s .............

Regimin, 2013.03.07 Nr 6220.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na...

czytaj więcej »

08 stycznia 2013 11:59 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art....

czytaj więcej »

31 października 2012 12:32 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskowe uwar......

Regimin, 2012.10.31 Nr 6220.7.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/...

czytaj więcej »

27 marca 2012 09:27 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu ...

Regimin,2012.03.27 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

13 marca 2012 12:42 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych..........

Regimin,2012.03.12 Nr 6220.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/...

czytaj więcej »

22 lutego 2012 10:59 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o lokalizacji ...

Regimin,2012.02.17 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

16 lutego 2012 14:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego....

Regimin,2012.02.16 ROŚ.6733.4.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

07 września 2011 09:25 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .....

Regimin,2011.09.06 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2011 07:10 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach...

Regimin, 2011.08.18 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

czytaj więcej »