Komunikaty

09 stycznia 2014 12:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu ....

Regimin,2014.01.09 Nr 6733.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

02 stycznia 2014 12:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ...

Regimin, 2014.01.02 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »

12 grudnia 2013 15:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s warunków zabudowy...

Regimin,2013.12.12 6730.14.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

12 grudnia 2013 14:25 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji ...

Regimin,2013.12.12 6733.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

06 grudnia 2013 15:40 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta miny Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań...

Regimin, 2013.12.06 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.33 i art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

czytaj więcej »

25 czerwca 2013 10:21 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji ...

Regimin,2013.06.25 Nr 6733.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

17 czerwca 2013 13:46 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 16, art. 30, art. 33 ust. 1 ora/, art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze...

czytaj więcej »

14 czerwca 2013 13:00 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta gminyw Regiminie w/s wszczęcia ....

Regimin,2013.06.14 6733.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

04 kwietnia 2013 14:24 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych ...

Regimin,2013.04.03 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »