Komunikaty

29 kwietnia 2014 15:39 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie....

Regimin,2014.04.29 Nr 6733.4.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

22 kwietnia 2014 15:00 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 20 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2014 14:20 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s lokalizacji celu...

Regimin,2014.04.02 Nr 6733.3.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j....

czytaj więcej »

03 kwietnia 2014 15:50 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin dot. budowy drogi gminnej Karniewo - Targonie

Regimin,2014.04.03 6733.2.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t....

czytaj więcej »

14 marca 2014 13:43 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o ...

Regimin,2014.03.12 6220.4.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

28 stycznia 2014 10:33 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji .....

Regimin,2014.01.28 Nr 6730.14.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

16 stycznia 2014 14:00 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o...

Regimin,2014.01.16 6730.14.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /...

czytaj więcej »

09 stycznia 2014 12:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu ....

Regimin,2014.01.09 Nr 6733.3.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

czytaj więcej »

02 stycznia 2014 12:51 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych ...

Regimin, 2014.01.02 6220.3.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art. 38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej »