Komunikaty

11 sierpnia 2016 13:47 | Komunikaty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin i miejscowości Gminy Regimin

czytaj więcej »

11 sierpnia 2016 13:40 | Komunikaty

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie dot.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czytaj więcej »

16 czerwca 2016 15:22 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2016.06.16 Nr 6733.4.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm./ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2016 16:05 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia ...

Regimin,2016.04.29 Nr 6733.2.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm./ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

03 marca 2016 10:01 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gmyny Regimin w/s zakończenia postępowania o środowiskowych ...

Regimin, 2016.03.01 Nr 6220.1.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

08 lutego 2016 14:01 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o środowiskoych...

Regimin, 2016.02.08 Nr 6220.3.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku EKOPOLSKA Mojzesowicz sp.komandytowa z Bydgoszczy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,...

czytaj więcej »

08 lutego 2016 13:56 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/w postępowania o środowiskowych ...

Regimin, 2016.02.08 Nr 6220.1.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku Gminy Regimin postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie...

czytaj więcej »

13 stycznia 2016 12:50 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s zakończenia postępowania .....

Regimin,2016.01.11 Nr 6733.7.2015.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

11 grudnia 2015 11:45 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie w/s wszczęcia postępowania o lokalizacji celu...

Regimin,2015.12.10 Nr 6733.7.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012,poz.647 ze zm./, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa – Operator...

czytaj więcej »

27 listopada 2015 11:18 | Komunikaty

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY REGIMIN NA LATA 2015-2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dn. 27 listopada 2015 r. Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

czytaj więcej »