Komunikaty

15 kwietnia 2010 15:09 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY BP-6mp-772-120-444/09/10 L.dz.: KO/09/15586 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9q ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2010 15:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi w m. Kątki

Regimin, 2010.04.07 Nr 7331/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego...

czytaj więcej »

22 marca 2010 08:26 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicz. dot przebudowy drogi w m. Kliczki

Regimin,2010.03.19 Nr 7331/23/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 30.12.2009 r. na wniosek Gminy...

czytaj więcej »

11 marca 2010 14:40 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s budowy wodociągu w m. Pniewo Wielkie

Regimin,2010.03.11 Nr 7331/22/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 01.12.2009 r. na wniosek Gminy...

czytaj więcej »

09 marca 2010 09:36 | Komunikaty

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu...

czytaj więcej »

05 marca 2010 10:20 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi gminnej Jarluty Małe

Regimin,2010.03.05 Nr 7331/25/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte w dniu 01.12.2009 r. na wniosek Gminy...

czytaj więcej »

25 lutego 2010 14:59 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 17.02.2010 r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.EA.7047-K/438/09 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, że na...

czytaj więcej »

24 lutego 2010 14:25 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 17.02.2010 r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.EA.7047-K/438/09 ZAWIADOMIENIE Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.), informujemy, że na...

czytaj więcej »

16 lutego 2010 14:35 | Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. środow. - droga w m. Zeńbok

Regimin,2010.02.16 Nr 7624/1/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

15 lutego 2010 08:50 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WIŚ.II.MS.7120-K/461/09 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe...

czytaj więcej »