Aktualności

19 sierpnia 2016 13:30 | Aktualności

"ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI – DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ REGIMIN

 

 

 

                               „ Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości ”


                                     Projekt realizowany przez Gminę Regimin


                               współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

                            Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

       w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

                               Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”

                             Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

               Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” 

Projekt realizowany od 01.09.2016 r. do 30.06.2017r. Obejmie wsparciem 384 uczniów uczęszczających do: Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia: rozwijające, wyrównujące, z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla gimnazjalistów zorganizowany zostanie wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik.

Wsparciem objętych zostanie 39 nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć. Utworzone zostanie międzyszkolne laboratorium przyrodnicze oraz trzy pracownie matematyczne. Kwota pozyskanego dofinansowania: 626 107,01 złKoordynator projektu: mgr Małgorzata Kosińska

Pracownik ds. finansowych: Agnieszka Piotrowska

Pracownik biurowy: Anna Staniszewska


Biuro projektu:

Urząd Gminy w Regiminie

Regimin 22,  06-461 Regimin,  pok. nr 22   tel. (23) 681 17 56 w. 36


Przeczytano: 1138 razy.| Wydrukuj|Do góry