Aktualności

28 czerwca 2016 09:13 | Aktualności

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE


                               I N F O R MA C J A


          W związku z planowaną kontrolą deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Regiminie przypomina mieszkańcom o obowiązku aktualizacji danych. Aktualizacja dotyczy zmian, które nastąpiły w przypadku nowo narodzonych osób, zgonów, przebywających poza miejscem zameldowania i nowo zamieszkałych na terenie Gminy Regimin.

        Na podstawie protokołów przekazanych przez firmę odbierającą odpady, będą przeprowadzane szczegółowe kontrole dotyczące segregowania odpadów. W przypadku korekt w deklaracjach dotyczących zmian metody odbioru odpadów komunalnych z zmieszanych na selektywne upomina się mieszkańców o przestrzeganie i zachowanie segregowania odpadów.

          Worki do segregacji odpadów komunalnych będą przekazane dwa razy w roku w ilości jeden worek na miesiąc na każdą frakcję. Przedsiębiorca odbierający worki, zostawi po jednym worku w takim kolorze, w jakim zostały wystawione do odebrania, np., jeśli wystawimy worek żółty i niebieski, przedsiębiorca zostawi po jednym worku żółtym i niebieskim.

Zapełnione worki należy wystawić w wyznaczonym dniu, zgodnie z harmonogramem odbioru przed posesję w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu, najpóźniej do godziny 7°° .

Jeśli zdarzy się, że ktoś zapomni wystawić worki albo zrobi to zbyt późno, worki nie zostaną odebrane. W takim przypadku worki należy wystawić w następnym terminie wyznaczonym w harmonogramie lub dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Targoniach.

          W miarę możliwości worki należy zapełnić maksymalnie, nie powodując ich przepełnienia, tak, aby była możliwość zawiązania worków. Wystawiamy tylko zapełnione worki, np., jeśli worek na makulaturę, szkło nie jest jeszcze zapełniony nie trzeba wystawiać go przy każdym odbiorze, jedynie wtedy, kiedy się zapełni.

 

 Przeczytano: 1053 razy.| Wydrukuj|Do góry