Aktualności

10 lutego 2016 12:20 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

    Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 6/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2016 roku.

W związku z wyborem oferty MUKS „Czarni" Regimin, zawarta zostanie umowę na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2016 r.

Udzieliona zostanie dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku w następującej wysokości:


- MUKS „Czarni" Regimin - 69 880 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć osiemset osiemdziesiąt zł)


                                            przeczytaj   T U T A JPrzeczytano: 1126 razy.| Wydrukuj|Do góry