Aktualności

14 grudnia 2015 09:46 | Aktualności

GMINA OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z FUNDUSZU WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Wójta Gminy o przyznanie dotacji na realizację kolejnego etapu wdrażania programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. W dniu 27 listopada br. w Warszawie podpisana została umowa dzięki której do budżetu gminy wpłynie 21 518 zł. dotacji z przeznaczeniem na opisany powyżej cel. Dotacja pokryła 85% kosztów zadania, zaś pozostałe 4 000 zł. pochodzi z budżetu gminy. Dzięki powyższym funduszom firma „Groneko”  wywiozła i przekazała do utylizacji prawie 58 ton przede wszystkim płyt eternitowych zdjętych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Program usuwania wyrobów azbestowych trwa w naszej gminie już 5 lat przez który to okres zdjęto, wywieziono i zutylizowano ok. 700 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest.

 

Przeczytano: 954 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry