Aktualności

20 kwietnia 2018 15:26 | Aktualności

ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN
„Rozwój  kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”
 

Projekt   realizowany   jest   przez   Gminę  Regimin


na   podstawie   umowy Nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi  Priorytetowej  X „Edukacja  dla  Rozwoju  Regionu”  Działanie  10.1 „Kształcenie i rozwój  dzieci  i  młodzieży” Poddziałanie  10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Projekt realizowany od 01.09.2018r. do 30.06.2018r.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z projektu.Przeczytano: 180 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry