Aktualności

01 lutego 2017 13:20 | Aktualności

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA TRZCIANKA
        Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Trzciance Pani Halina Witkowska ze względu na stan zdrowia podjęła decyzję o rezygnacji z pełnionej przez ponad 20 lat funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Regimin zwołał na dzień 30 listopada 2016 r. zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy Trzcianki dokonali wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. W tajnych wyborach uczestniczyło 19 mieszkańców, którzy jednogłośnie funkcję Sołtysa swojej wsi powierzyli Panu Sylwestrowi Jaroszewskiemu.

W skład nowej Rady Sołeckiej weszli natomiast: Pani Anna Jaroszewska oraz Panowie Mirosław Humięcki i Marek Kosik.
Przeczytano: 804 razy.| Wydrukuj|Do góry