Aktualności

31 stycznia 2017 15:52 | Aktualności

„PTASIA GRYPA”- najważniejsze informacje
Ptasia grypa, influenza ptaków jest ostrą  chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A.


Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C. Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo, ale zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i może dochodzić do zakażeń u ssaków, w tym m.in.  u  świń  i  człowieka.  Rola  ptaków  wędrownych  w  rozprzestrzenianiu  wysoce patogennych wirusów grypy ptaków nie jest jeszcze do końca poznana. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za naturalny rezerwuar wszystkich wirusów grypy typu A.

Patogenność (czyli zdolność  do wywoływania choroby)  wirusów grypy  ptaków jest bardzo zróżnicowana – na tej podstawie dzieli się je zasadniczo na 2 grupy.


wysoce patogenne wirusy (highly pathogenic avian influenza – HPAI) – powodują grypę ptaków  o  ciężkim  przebiegu,  która  jest  ostrą  chorobą  ogólnoustrojową  ze  śmiertelnością dochodzącą  do  100%  u  ptaków  grzebiących  (najbardziej  wrażliwe  są  indyki,  kury  i  inne gatunki drobiu grzebiącego). Do tej grupy należą niektóre podtypy H5 (np. H5N1)i H7 (nie wszystkie wirusy tych podtypów są jednak wysoce zjadliwe).


nisko  patogenne  wirusy  (low  pathogenic  avian  influenza–  LPAI)  –  do  tej  grupy  należą wszystkie podtypy wirusów grypy, w tym również H5 i H7. Wywołują zwykle łagodną postać grypy ptaków z objawami ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Z obecnego stanu wiedzy  wynika,  że  wirusy  H5  i  H7  zakażają  drób  wywołując  postać  nisko  patogenną, jednakże krążąc bez przeszkód wśród drobiu mogą ulec mutacji i przekształcić się, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, w postać wysoce patogenną. Dlatego też obecność wirusa H5 czy H7 u drobiu jest zawsze powodem do wzmożonej czujności służb weterynaryjnych i sanitarnych.

Aktualna sytuacja dotycząca wystąpienia ptasiej grypy wywołanej wysoce zaraźliwym wirusem  H5N8  wśród  dzikiego  ptactwa  i  drobiu    w  Niemczech,  wymaga  zachowania ostrożności wśród ludzi mimo iż dotychczas nie odnotowano zachorowań wywołanych tym podtypem u człowieka. Przypadki infekcji u ludzi występowały w przeszłości  głównie przy podtypach H5N1 i  H7N9,  a do zakażenia dochodziło w  bezpośrednim  kontakcie z chorym ptactwem. 

Stąd  hodowcom  zaleca  się  m.in.  trzymanie  ptaków  hodowlanych  w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczenie  paszy  przed  dostępem  dzikich  zwierząt, stosowanie  w  gospodarstwie  odzieży  i  obuwia  ochronnego  oraz  nie  karmienie  drobiu  na zewnątrz  budynków.  Ponadto  ludzie  powinni  zachować  ostrożność  i  unikać  kontaktu  z dzikimi  ptakami-  nie  dotykać  padłych  ptaków  i  bezzwłocznie  informować  służby weterynaryjne o znalezieniu padłego ptactwa.

 

Wirusem „grypy ptaków” człowiek może zakazić się poprzez bardzo bliski kontakt z zakażonym  dzikim  ptactwem  lub  drobiem (przebywanie w odległości do 1metra).  Źródłem zakażenia mogą też być powierzchnie i przedmioty zanieczyszczone odchodami zakażonych ptaków.  Wirus  niezwykle  trudno  przenosi  się  z  ptactwa  na  człowieka.  Z  człowieka  na człowieka przenosi się w sytuacjach wyjątkowych - ryzyko zakażenia w przypadku kontaktu z osobą chorą jest niewielkie. Osoby, które dotychczas ulegały zakażeniu grypą ptaków na świecie miały bezpośredni, długotrwały kontakt z żywymi lub martwymi ptakami zakażonym wirusem  grypy  ptaków.  Mimo  iż  rzadkie  przypadki  ograniczonej  transmisji  wirusa  grypy ptaków z człowieka na człowieka miały miejsce przy okazji epidemii  wśród drobiu,  to  nie powinny być one jeszcze powodem do alarmu, bowiem w żadnym z tych przypadków wirus nie  wywołał  choroby  w  szerszej  społeczności  i  nie  można  wykluczyć  u  części  chorych narażenia na to samo źródło zakażenia ( tj. chory drób).


Aktualnie  na  świecie  występują  zachorowania  u  ludzi  na  grypę  ptaków  A/H5N1  w Azji i Afryce oraz A/H7N9 w Chinach. Ryzyko rozprzestrzeniania się choroby wśród ludzi w Europie w następstwie zawleczenia zachorowań  WHO i ECDC ocenia jako bardzo niskie.

Główne objawy, które występują przy zakażeniu człowieka wirusem grypy ptaków (są typowe dla zakażeń typami grypy wywołującymi zachorowania u ludzi ) to m.in.:


- podwyższenie temperatury ciała do 38o C lub powyżej,
- kaszel,
- trudności w oddychaniu,
- bóle mięśni, stawów,
- ból gardła,
- katar,
- zapalenie spojówek.

Średni czas od narażenia na zakażenie do wystąpienia objawów wynosi około 3-5 dni (maksymalnie 7 dni). Szczepionki przeciw grypie sezonowej nie chronią przed grypą ptaków- obecnie nie ma szczepionki chroniącej przed tymi zakażeniami. Istnieją dwa skuteczne leki ( inhibitory neuraminidazy): oseltamivir i zanamivir, które łagodzą przebieg zachorowania i ograniczają czas trwania infekcji. Leczenie należy podejmować do 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów choroby.
 
PODSTAWOWE ZASADY PRZECIWEPIDEMICZNE podczas podróży do krajów, w których stwierdzono występowanie ognisk wysoce patogennej grypy ptaków:

należy ściśle przestrzegać podstawowych zasad higieny oraz w szczególności:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz targów, na których odbywa się handel drobiem oraz wyrobami drobiarskimi, w tym również pierzem,
  • nie dotykać padłych ptaków,
  • po zetknięciu z ptactwem lub powierzchniami zanieczyszczonymi jego odchodami:wyroby drobiowe można spożywać tylko po obróbce cieplnej w temperaturze nie niższej niż 70°C.
    • dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, co najmniej przez 20 sekund, lub zdezynfekować dłonie wcierając w nie żel na bazie alkoholu oraz unikać dotykania błon śluzowych ust, nosa i oczu,
    • zachować opisane wyżej zasady higieny przy przygotowywaniu do spożycia mięsa drobiowego i jaj,

 

 

Przeczytano: 678 razy.| Wydrukuj|Do góry