Aktualności

31 stycznia 2017 11:43 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY
         


              Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 4/17 z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2017 roku.


W związku z wyborem oferty MUKS „Czarni" Regimin, zawarta zostanie umowę na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolic w 2017r.


Udzielona zostanie dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w następującej wysokości:

 

  MUKS „Czarni" Regimin - 69 880 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć osiemset osiemdziesiąt zł)
Przeczytano: 567 razy.| Wydrukuj|Do góry