Aktualności

13 stycznia 2017 14:33 | Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI
Wójt Gminy  Regimin  informuje, że zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa, jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego –,, ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”  z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

Wysokość dofinansowania: do 75% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji  na realizację zadań wpisujących się w założenia programu. Do kosztów kwalifikowanych nie należą prace adaptacyjne i montażowe pieca.


Termin składania wniosków upływa

31 stycznia 2017 roku


O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Regimin, zainteresowane modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie dotychczasowych pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub Eko-groszek).

Jednocześnie informujemy, że w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona działalność gospodarcza, a uzyskane dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.


Informacji dot. niniejszego przedsięwzięcia i wnioskowania udziela:

Pani Krystyna Golubińska pok. Nr 19, tel. 23 681 17 56, wew. 29.

 

Przeczytano: 940 razy.| Wydrukuj|Do góry