Aktualności

11 stycznia 2017 15:24 | Aktualności

Wycinka drzew bez zezwolenia - nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.Jednocześnie informujemy, że w oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznawanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych,

Pełna informacja na ten temat przeczytasz na bip.regimin.pl w zakładce Środowisko naturalne

Przeczytano: 778 razy.| Wydrukuj|Do góry