Aktualności

30 listopada 2016 13:36 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

POMOC DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO informuje,


iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się komunikat dotyczący pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W świetle powyższej informacji producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego wnioski o udzielenie pomocy.


http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rusza-pomoc-dla-rolnikowInformacje na stronie Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwahttp://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-w-ktorych-gospodarstwach-powstaly-szkody-w-uprawie-w-wysokosci-co-najmniej-50-i-mniej-niz-70-spowodowane-wystapieniem-w-2016-r-niektorych-klesk-zywiolowych.htmlWniosek o przyznanie pomocy - otwórz

Załącznik 1A - Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz

Załącznik 1B - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz


Wniosek wraz z załącznikami można także otrzymać w Biurach Powiatowych ARiMR.  

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Pomoc będzie udzielana :

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Pomoc taka może być uruchomiona dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.Dodatkowe informacje:

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych wejście F, pok. 535,1 piętro, tel. 22 695-64-81, faks 22 695-64-84

 Przeczytano: 813 razy.| Wydrukuj|Do góry