Urząd Gminy Regimin
http://regimin.pl

01 września 2017 12:47 | Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN”


Wójt Gminy Regimin ogłasza rekrutację do projektu :


„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”


 Projekt realizowany jest przez Gminę Regimin na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7193/16, zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi Priorytetowej X. „ Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  na lata 2014-2020 w okresie od 01-09-2017 r. do 30-06-2018 r.

 01.09.2017r.  -    8.09.2017r.


-  Szkoła Podstawowa im.  Teofila Lenartowicza w Regiminie z klasami gimnazjalnymi

-  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu

-  Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku


Celem głównym projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin” jest


 Projekt obejmuje:

 

 

 Załączniki do pobrania :

 Załączniki:

ankieta__rekrutacyjna_nauczyciele.doc [116.5 KB]

ankieta_rekrutacyjna_uczen.doc [123.5 KB]

deklaracja_uczestnictwa_nauczyciel.doc [717.5 KB]

deklaracja_uczestnictwa_uczen.docx [678.26 KB]

regulamin_rekrutacji.docx [685.3 KB]