Urząd Gminy Regimin
http://regimin.pl

06 kwietnia 2017 13:06 | Aktualności

ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY REGIMINTaryfa opłat za pobieraną wodę została uchwalona:


UCHWAŁA NR XXVII/149/17 "RADY GMINY REGIMIN" z dnia 31 marca 2017 r.