Aktualności

20 grudnia 2017 09:45 | Aktualności

WYREMONTOWANA ŚWIETLICA OSP W SZULMIERZU

Ze środków tegorocznego Funduszu Sołeckiego, a później także środków budżetowych wykonany został remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szulmierzu. Przede wszystkim zmieniło swój wygląd pomieszczenie kuchni, z którego zniknęły stare,...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:36 | Aktualności

AKCJA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 2017

Tragiczne warunki pogodowe panujące w okresie świątecznym spowodowały, że tegoroczna zbiórka datków na odnowę nagrobków z lekowskiego cmentarza była bardzo utrudniona. Kwestujący przed cmentarzem wolontariusze z OSP Lekowo i Urzędu Gminy zmagali się z zimnem, padającym...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:33 | Aktualności

NOWA NAWIERZCHNIA NA DRODZE DO KOZDRÓJ

Na liczącym prawie 1000 mb. odcinku drogi gminnej łączącej drogę powiatową Regimin-Szulmierz z Kozdrojami położona została nowa nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4 metrów. Dotychczasowa, ułożona ponad 20 lat temu, była już znacznie zniszczona. Liczne spękania...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:30 | Aktualności

PIĘKNY JUBILEUSZ 100 LAT

Dnia 29 października 2017 roku setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Regimin Pani Jadwiga Emilia Krętkowska. Z tej okazji w dniu 31 października 2017 roku do Pani Jadwigi udał się Wójt Gminy Regimin – Lech Marek Zduńczyk oraz zastępca Kierownika Urzędu Stanu...

czytaj więcej »

11 grudnia 2017 13:28 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w: N O W O R O C Z N Y M Turnieju Tenisa Stołowego 14 stycznia 2018r. (niedziela), godz. 11.00 hala sportowa w Regiminie. Zasady uczestnictwa: mieszkańcy Gminy...

czytaj więcej »

06 grudnia 2017 08:16 | Aktualności

STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW SUBREGIONU CIECHANOWSKIEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

STANOWISKO My niżej podpisani, samorządowcy subregionu ciechanowskiego, protestujemy przeciwko drakońskim podwyżkom, jakie zafundował nam minister środowiska Jan Szyszko, zmieniając z dniem 1 stycznia 2018 roku wysokość opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie Rady Ministrów...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 14:09 | Aktualności

LGD "PÓŁNOCNE MAZOWSZE" ZAPRASZA NA SZKOLENIA WNIOSKODAWCÓW Z GMIN: CIECHANÓW I REGIMIN

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 16:00 | Aktualności

GMINNY PORTAL MAPOWY

W naszym Urzędzie zostało wdrożone oprogramowanie „Wdrożenie oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej u Partnerów Projektu Bazy Wiedzy", w ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...

czytaj więcej »