Aktualności

12 stycznia 2018 12:10 | Aktualności

TRWA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH ZNACZNIE utrudniają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Targoniach i Lekowie. Wykonawca – firma PP. Młyńskich z Ciechanowa, mimo występujących utrudnień, realizuje tę inwestycję zgodnie z...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:07 | Aktualności

KOLEJNE LAMPY SOLARNE

Ze środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy w 2017 r. zakupiono i zamontowani kolejnych osiem nowych lamp solarnych. Zostały one ustawione w Grzybowie, Kliczkach, Lekowie, Lekówcu oraz Pawłówku i uzupełniły istniejący system oświetlenia ulicznego. Łączny koszt...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:56 | Aktualności

NOWY ODCINEK WODOCIĄGU

W miejscowości Kalisz oddany został do użytku odcinek sieci wodociągowej, dostarczający bieżącą wodę do nowej posesji, powstałej w tej miejscowości. Zbudowany odcinek mierzy ponad 250 m. W ramach zadania wykonawca wymienił także niesprawny hydrant ppoż. znajdujący się w Kaliszu. ...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:52 | Aktualności

KOMINKI W ŚWIETLICACH

W dwóch świetlicach wiejskich – w Kozdrojach i Zeńboku, zakończone zostały prace przy budowie i uruchomieniu kominków. Dzięki zainstalowaniu odpowiednich przewodów będą one ogrzewały nie tylko pomieszczenia, w których kominki stają, ale także pomieszczenia...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:44 | Aktualności

DROGA ASFALTOWA W SZULMIERZU

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w m. Szulmierz. Niewielki, liczący ok. 120 mb. odcinek drogi, łączący drogę powiatową z drogą gminną, posiadał starą zniszczoną nawierzchnię. W ramach realizacji inwestycji ułożone zostały korytka odwadniające, dzięki...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:34 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2018.01.12 Nr 6733.8.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »

09 stycznia 2018 15:47 | Aktualności

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE w sprawie obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przypomina posiadaczom zwierząt o obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia...

czytaj więcej »

09 stycznia 2018 15:25 | Aktualności

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2018r.

Wójt Gminy Regimin działając na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ) informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie w Nr XXXV/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017r . w sprawie wyboru metody ustalania opłaty...

czytaj więcej »

04 stycznia 2018 13:34 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2018r

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/18 z dn. 4 stycznia 2018r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej »