Aktualności

09 sierpnia 2016 14:37 | Aktualności

KŁADKA KLICZKI – LEKÓWIEC JUŻ PIĘKNIE WYREMONTOWANA.

W latach ubiegłych ze środków budżetu gminy wykonane zostały generalne remonty dwóch przejść nad Łydynią, łączących Lekowo z Regiminem oraz Klice z Czeruchami. W czerwcu roku bieżącego takiego remontu doczekała się ostatnia kładka, umożliwiająca komunikację pieszych...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2016 14:25 | Aktualności

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W TARGONIACH.

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze odbyły się 18 czerwca br. w Targoniach i okazały się rekordowe pod względem liczby uczestników. Do rywalizacji stanęło bowiem aż 19 zespołów, w tym 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (3 dziewczęce – OSP Jarluty Duże,...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2016 14:04 | Aktualności

KONKURSY EKOLOGICZNE – JUŻ PO RAZ DZIEWIĄTY.

Ponad 10,6 tony makulatury i aż 250 kg zużytych baterii zebrali uczniowie z czterech szkół funkcjonujących na terenie naszej gminy w ramach IX już edycji dwóch konkursów ekologicznych, jakie corocznie organizuje Wójt Gminy Regimin. Dnia 22 czerwca 2016r. na sali...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:22 | Aktualności

PIERWSZY SUKCES AKCJI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

W listopadzie 2015 r. Fundacja „Lilium” we współpracy z Urzędem Gminy w Regiminie rozpoczęła piękną akcję „Ocalić od zapomnienia”, której głównym celem jest ratowanie od całkowitego zniszczenia zabytkowych nagrobków i pomników...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:16 | Aktualności

OSTATNI ETAP PRZEBUDOWY DROGI DO JARLUT

W lipcu 2016 r. zakończona została przebudowa całości drogi gminnej Regimin - Kątki – Jarluty Duże, liczącej ponad 3000 mb. Ostatni III etap tej modernizacji, wykonano na odcinku liczącym prawie 800 m. W ramach inwestycji na starej nawierzchni położono nową warstwę z masy bitumiczno-asfaltowej,...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:07 | Aktualności

ODNOWIONA DROGA W KLICZKACH

Na ponad 500 metrach drogi gminnej przebiegającej przez Kliczki wykonane zostały w lipcu br. roboty modernizacyjne polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Stara była już w bardzo złym stanie, liczne spękania, wyłomy, co groziło jej ostateczną degradacją. Ze względu na...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:43 | Aktualności

„LEŚNA ZADYSZKA” – BEZ ZADYSZKI!

To pierwsza tego typu impreza sportowo-rekreacyjna, jaka została zorganizowana na terenie naszej gminy – „Leśna Zadyszka”. W ramach zawodów, zorganizowanych 11 czerwca 2016r., odbyły się cztery różne konkurencje – biegi: główny na 10 km, bieg...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:15 | Aktualności

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W PAWŁOWIE

Piękny jubileusz 90-lecia powstania Straży Ogniowej w Pawłowie stał się okazją do organizacji uroczystości obchodów tej rocznicy, ale też wręczenia strażakom-ochotnikom z OSP Pawłowo sztandaru ufundowanego przez społeczność tej miejscowości, liczne grono sponsorów oraz...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:01 | Aktualności

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ostatnim elementem odbywającej się w bieżącym roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Regimin był XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Regiminie. W 2016 r. kończyła się pięcioletnia kadencja władz tak poszczególnych...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 11:52 | Aktualności

ZMIAN SOŁTYSA W PNIEWIE CZERUCHACH.

Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Pniewie Czeruchach Anna Daszczyńska zrezygnowała z tej funkcji po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy. W związku z tym w świetlicy wiejskiej 31 marca 2016r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym, w głosowaniu tajnym, wybrano nowego Sołtysa i Radę...

czytaj więcej »