Aktualności

06 grudnia 2017 08:16 | Aktualności

STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW SUBREGIONU CIECHANOWSKIEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

STANOWISKO My niżej podpisani, samorządowcy subregionu ciechanowskiego, protestujemy przeciwko drakońskim podwyżkom, jakie zafundował nam minister środowiska Jan Szyszko, zmieniając z dniem 1 stycznia 2018 roku wysokość opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie Rady Ministrów...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 14:09 | Aktualności

LGD "PÓŁNOCNE MAZOWSZE" ZAPRASZA NA SZKOLENIA WNIOSKODAWCÓW Z GMIN: CIECHANÓW I REGIMIN

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 16:00 | Aktualności

GMINNY PORTAL MAPOWY

W naszym Urzędzie zostało wdrożone oprogramowanie „Wdrożenie oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej u Partnerów Projektu Bazy Wiedzy", w ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 14:42 | Aktualności

BADANIE POGŁOWIA ZWIERZĄT HODOWLANYCH W LOSOWO WYBRANYCH GOSPODARSTWACH

Czy wyższe niż przed rokiem ceny żywca wołowego i wieprzowego zachęcają do zwiększania hodowli? Prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce...

czytaj więcej »

17 listopada 2017 23:26 | Aktualności

MI KOŁAJKOWY INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w: M I K O Ł A J K O W Y M Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego 09 grudnia 2017r. (sobota), godz. 11.00 hala sportowa w Regiminie. Zasady uczestnictwa: mieszkańcy...

czytaj więcej »

17 listopada 2017 16:41 | Aktualności

WYREMONTOWANA SALA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZULMIERZU

W ramach realizacji projektu: „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie...

czytaj więcej »

14 listopada 2017 15:54 | Aktualności

INFORMACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają...

czytaj więcej »

09 listopada 2017 12:29 | Aktualności

ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH I E-MAILOWYCH URZĘDU

Urzad Gminy w Regiminie informuje, iż uległy zmianie dane kontaktowe urzędu w związku z powyższym zostały one zaktualizowane w zakładce dane teleadresowe strony www urzędu oraz BIP. Aktualizacji uległy : przypisanie ulicy, oraz adresy e-mailowe sekretariatu oraz Sekretarza gminy. Poprawne...

czytaj więcej »