Aktualności

01 lutego 2017 15:35 | Aktualności

KALENDARZ GMINNY

Po raz ósmy nakładem i staraniem Urzędu Gminy przygotowano i wydano piękny kalendarz ścienny promujący naszą gminę. Dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców, którzy odszukali w swoich rodzinnych archiwach pamiątkowe zdjęcia, one właśnie stały się motywem przewodnim...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 15:32 | Aktualności

KOLEJNY ŚWIĄTECZNY FESTYN

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy z Kozdrój we współpracy z Urzędem Gminy i Fundacją „Lilium” po raz kolejny zorganizowało świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy. W świetlicy wiejskiej w Lekowie na kilkunastu stoiskach prezentowane były wyroby lokalne, przetwory,...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 15:29 | Aktualności

JEST BANKOMAT

W ramach zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie umowy na obsługę bankową Gminy Regimin prowadzoną w 2017 roku, wynegocjowana została decyzja o umieszczeniu w Regiminie bankomatu. Urządzenie to posadowione zostało na początku stycznia br. w sąsiedztwie wejścia do budynku...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 15:26 | Aktualności

MALUCHY SIĘ CIESZĄ

W ramach pozyskanych przez Gminę Regimin środków unijnych na realizację programu edukacyjnego „Zdobyte umiejętności – drogą do przyszłości” wygospodarowane zostały fundusze na urządzenie Sali do ćwiczeń i rehabilitacji dla najmłodszych uczniów Szkoły...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 15:16 | Aktualności

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie została beneficjentem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” ogłoszonego przez Instytut Książki. Przygotowany i złożony przez Urząd Gminy wniosek został pozytywnie rozpatrzony i oceniony, i w rezultacie...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 15:11 | Aktualności

NOWE POSADZKI W GZS W REGIMINIE

W obiekcie Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, w którym swoje zajęcia odbywają uczniowie tak Gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, zakończona została wymiana starej nawierzchni posadzek na korytarzach szkolnych. Zniszczone i stwarzające zagrożenie stare płytki PCV zastąpiła...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 14:56 | Aktualności

JEDNOSTKI OSP Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

Ponad 30 tys. zł. wynosi wartość sprzętu i wyposażenia, jakie trafiło w II półroczu 2016 r. do jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Regimin. Do ich dyspozycji przekazano m.in.: 11 nowych kompletów mundurów galowych wraz z czapkami i niezbędnymi dodatkami,...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 14:49 | Aktualności

UTWARDZONY PLAC GMINNY W GRZYBOWIE

Ponad 770 m² placu gminnego, położonego przed obiektem świetlicy wiejskiej w Grzybowie, otrzymało nową nawierzchnię wykonaną z kostki chodnikowej. Realizacja zadania stała się możliwa po decyzji sądu, który odrzucił wniosek GS „SCh” w Regiminie o zasiedzenie...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 13:20 | Aktualności

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA TRZCIANKA

Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Trzciance Pani Halina Witkowska ze względu na stan zdrowia podjęła decyzję o rezygnacji z pełnionej przez ponad 20 lat funkcji. W związku z powyższym Wójt Gminy Regimin zwołał na dzień 30 listopada 2016 r. zebranie wiejskie, na którym...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 13:17 | Aktualności

ZMIANA SOŁTYSA W PAWŁÓWKU

W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Pawłówek, Pana Mirosława Winiarka w dniu 29 listopada 2016 r. odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Regimin zebranie mieszkańców tej miejscowości. Jego celem było dokonanie wyboru nowego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej....

czytaj więcej »