Aktualności

17 kwietnia 2018 14:41 | Aktualności

SZACOWANIE SZKÓŁ ŁOWIECKICH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Regimin informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2018 13:38 | Aktualności

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2018 ROKU

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku W 2018 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z. nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2018 15:40 | Aktualności

RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN

"Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin" Projekt realizowany przez Gminę Regimin, na podstawie umowy Nr RPMA. 10.01.04-14-8257/17-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej,...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2018 11:17 | Aktualności

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 03 kwietnia 2018 roku Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy...

czytaj więcej »

28 marca 2018 14:46 | Aktualności

SANATORIUM, KOLONIE Z KRUS

Wymogi do korzystania z rehabilitacji Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie...

czytaj więcej »

19 marca 2018 16:10 | Aktualności

INFORMACJE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

czytaj więcej »

08 marca 2018 15:51 | Aktualności

NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ORAZ PRZYRODNICZE W SZKOŁACH NASZEJ GMINY

Sprzęt i wyposażenie dwóch nowych pracowni komputerowych dostarczony został do Szkoły Podstawowej w Regiminie. Otwarcie nowych pracowni komputerowych odbyło się w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin", współfinansowanego...

czytaj więcej »

08 marca 2018 09:30 | Aktualności

GÓRALSCY KOLĘDNICY

Niezwykłe przeżycia towarzyszyły uczestnikom pięknego koncertu kolęd i pastorałek, jaki dnia 27 stycznia br. odbył się w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Lekowie. Blisko 200 osób wysłuchało kilkunastu znanych i mniej znanych szerszej publiczności utworów,...

czytaj więcej »

08 marca 2018 09:13 | Aktualności

WYKAZ LEKARZY WETERYNARII UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW ZDROWIA

Powiatowy lekarz weterynarii podaje do publicznej wiadomości listę lekarzy weterynarii wyznaczonych w roku 2018 do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego oraz listę lekarzy upoważnionych do badania mięsa zwierząt ubitych na użytek...

czytaj więcej »

02 marca 2018 21:47 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA WIELKANOCNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w: W I E L K A N O C N Y M Turnieju Tenisa Stołowego 17 marca 2018r. (sobota), godz. 12.00 hala sportowa w Regiminie. Zasady uczestnictwa: mieszkańcy Gminy...

czytaj więcej »