Aktualności

19 maja 2017 11:00 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA GMINNY FESTYN RODZINNY W REGIMINIE

WÓJT GMINY REGIMIN DYREKCJA WRAZ Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I RADĄ RODZICÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W REGIMINIE Serdecznie zapraszają na GMINNY FESTYN RODZINNY który odbędzie się w dniu 10.06.2017r. od godz.13:00 na boisku szkolnym w Regiminie Na uczestników...

czytaj więcej »

16 maja 2017 15:05 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA DRUGĄ LEŚNĄ ZADYSZKĘ W SZULMIERZU

Zawody organizowane są w urokliwym miejscu w Gminie Regimin na terenie Leśnictwa Szulmierz, w dniu 24 czerwca 2017 roku (sobota). Oficjalne rozpoczęcie imprezy odbędzie się o godz. 10 00. Zarówno start, meta jak i biuro zawodów zlokalizowane będzie na polanie śródleśnej...

czytaj więcej »

11 maja 2017 14:51 | Aktualności

PIERWSZY HISTORYCZNY „FLORIAN” DLA OSP LEKOWO.

Ogromny sukces odnieśli strażacy z OSP Lekowo, którzy zgłosili swój udział w I Ogólnopolskim Konkursie „Floriany 2016” na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych. Jego głównym organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2017 11:54 | Aktualności

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE NAZW ULIC

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uwzględnione zostały uwagi i propozycje dotyczące nazw ulic na terenie miejscowości Regimin. W związku z powyższym nastąpiła zmiana nazewnictwa odnosząca się do następujących ulic: 1. Droga gminna...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 14:54 | Aktualności

GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY REGIMIN 2017

Informujemy zainteresowanych, iż wszystkie informacje dotyczące Gminnej Ligii Piłki Nożnej będą publikowane na stronie Urzędu Gminy w zakładce Oświata, sport podzakładce Gminna Liga Piłki Nożnej. Aktualnie został dodany Regulamin rozrywek oraz harmonogram. Serdecznie zapraszamy do aktywnego...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 14:22 | Aktualności

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2017 ROKU

W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 14:16 | Aktualności

LIST PREZESA KRUS DO ROLNIKÓW

Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych. Wykorzystując w swoich...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 13:06 | Aktualności

ZATWIERDZENIE TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY REGIMIN

Taryfa opłat za pobieraną wodę została uchwalona: CHWAŁA NR XXVII/149/17 "RADY GMINY REGIMIN" z dnia 31 marca 2017 r.

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 12:09 | Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 06.04.2017 r.ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie.

czytaj więcej »

24 marca 2017 14:17 | Aktualności

RUSZA GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY REGIMIN 2017

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin oraz OSP Klice serdecznie zapraszają wszystkich miłośników gry w piłkę nożną do wzięcia udziału w Gminnej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin 2017. Zawody zostaną rozegrane w dwóch...

czytaj więcej »