Aktualności

01 lutego 2018 14:56 | Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z póżń.zm.). Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 15:28 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 7/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 14:56 | Aktualności

PRZYPOMINAMY O BEZPLATNEJ MAMOGRAFII

Przypominamy,że dnia 5 lutego 2018r. na boisku Gminnego Zespolu Szkół w Regimnie odbędą się bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:57 | Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:44 | Aktualności

MODR POŚWIĘTNE INFORMUJE

Urząd Gminy informuje, że od dnia 25.01.2018 roku, w każdy czwartek będzie pełnił dyżur pracownik MODR o/Poświętne PZDR Ciechanów Pani Katarzyna Szwarcewicz w godzinach urzędowania gminy. W miesiącu lutym i marcu MODR o/ Poświętne będzie organizatorem następujących bezpłatnych...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:11 | Aktualności

WNIOSEK O DOPŁATY OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET - ARiMR informuje:

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku...

czytaj więcej »

22 stycznia 2018 15:16 | Aktualności

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, transportowego w 2018 roku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, transportowego w 2018 roku określają : Uchwała Nr XXXIV/185/2017 Rady Gminy w Regiminie z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy...

czytaj więcej »

21 stycznia 2018 22:35 | Aktualności

NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z GMINY REGIMIN.

Dnia 14 stycznia 2018 roku w hali sportowej w Regiminie odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży i dorosłych z Gminy Regimin. Przytoczone motto jednego z organizatorów Pana Sławka Betlińskiego może zachęcić nas wszystkich do działania: „Zrób dzisiaj...

czytaj więcej »