Aktualności

21 marca 2016 14:32 | Aktualności

UWAGA!!! ROLNICY POSIADAJĄCY SZKODY W OZIMINACH

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w oziminach w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w gospodarstwach rolnych Wójt Gminy Regimin informuje ,iż jest możliwość składania do Urzędu Gminy w Regiminie wniosków o oszacowanie szkód...

czytaj więcej »

18 marca 2016 11:36 | Aktualności

ZAPRASZAMY DO TARGONI - DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK

Urząd Gminy pragnie poinformować mieszkańców Gminy Regimin, iż na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie , zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2016r. powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany...

czytaj więcej »

01 marca 2016 14:09 | Aktualności

SZKOLENIE ARiMR POŚWIĘCONE PRZYZNAWANIU PŁATNOŚCI, WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PLATNOŚĆ NA ROK 2016

Informujemy iż, dnia 23 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie odbędzie się spotkanie z rolnikami zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mające na celeu zapoznanie mieszkańców gminy z zasadami przyznawania płatności...

czytaj więcej »

18 lutego 2016 11:59 | Aktualności

VI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

BEZPIECZNIE NA WSI NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje" Celem...

czytaj więcej »

11 lutego 2016 14:41 | Aktualności

Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grzybowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin informuje mieszkańców Sołectwa Grzybowo, iż w związku z rezygnacją Sołtysa z pełnionej funkcji - dnia 18 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 12:20 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 6/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o...

czytaj więcej »

18 stycznia 2016 11:11 | Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN DOTYCZĄCA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

Urząd Gminy w Regiminie 06 – 461 Regimin www.regimin.pl tel./fax: (0-23) 681-17-56 wew. 46 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN „UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN- VI ETAP“ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO W.F.O.Ś....

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 10:10 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 09:33 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 2/16 z dn. 7 stycznia 2016r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej »