Aktualności

05 lipca 2016 15:46 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 09:13 | Aktualności

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE

I N F O R MA C J A W związku z planowaną kontrolą deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Regiminie przypomina mieszkańcom o obowiązku aktualizacji danych. Aktualizacja dotyczy zmian, które nastąpiły w przypadku nowo narodzonych osób,...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 13:41 | Aktualności

Zaproszenie organizacji pozarządowych, wolontariatu, organizacji pożytku publicznego do udziału w przygotowniu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 07:59 | Aktualności

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY! Rusza kolejna edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 10:30 | Aktualności

WAKACYJNE PODRÓŻE Z KOLEJAMI MAZOWIECKIMI

Koleje Mazowieckie informują: „Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką - pociąg „Słoneczny", a także z Krakowem - pociąg „Dragon". „Słoneczny" i „Dragon" składają się...

czytaj więcej »

19 maja 2016 13:14 | Aktualności

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r.

Urząd Gminy w Regiminie informuje iż w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) przez Główny Urząd Statystyczny. Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby...

czytaj więcej »

12 maja 2016 15:51 | Aktualności

Załatwiaj sprawy urzędowe Online nie wychodząc z domu

Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż kontakt elekrtroniczny z Urzędem jest możliwy za pośrednictwem dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych: - Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępną na platformie ePUAP - eUrząd dostępny na platformie wrotamazowsza.pl Złożenie...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2016 14:11 | Aktualności

ANKIETYZACJA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł...

czytaj więcej »

21 marca 2016 14:32 | Aktualności

UWAGA!!! ROLNICY POSIADAJĄCY SZKODY W OZIMINACH

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w oziminach w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w gospodarstwach rolnych Wójt Gminy Regimin informuje ,iż jest możliwość składania do Urzędu Gminy w Regiminie wniosków o oszacowanie szkód...

czytaj więcej »