Aktualności

13 stycznia 2017 14:33 | Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI

Wójt Gminy Regimin informuje, że zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa, jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego –,, ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 10:28 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2017r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2017r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 13:19 | Aktualności

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2017r. określają : Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Regimin Uchwała Nr XXII/115/2016...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 11:05 | Aktualności

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2017r. określa Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wymagane dokumenty, formularze , informacje przeczytasz na stronie Urzędu...

czytaj więcej »

11 stycznia 2017 15:24 | Aktualności

Wycinka drzew bez zezwolenia - nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.Jednocześnie informujemy, że w oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznawanych...

czytaj więcej »

04 stycznia 2017 15:17 | Aktualności

TWORZENIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ NA TERENIE CIECHANOWA

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CIECHANOWIE informuje, że tworzona jest na naszym terenie nowego rodzaju formacja Sił Zbrojnych RP - Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Na terenie Ciechanowa planowane jest usytuowanie batalionu oraz struktur Brygady WOT. Rozpoczęcie utworzenia w/w Jednostek to...

czytaj więcej »

04 stycznia 2017 14:22 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2017r

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/17 z dn. 3 stycznia 2017r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój...

czytaj więcej »

04 stycznia 2017 12:37 | Aktualności

DOFINANSOWANIE do ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH oraz INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM skierowany do osób fizycznych, BEZ KONIECZNOŚCI BRANIA KREDYTU Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Dofinansowanie w formie...

czytaj więcej »

09 grudnia 2016 14:07 | Aktualności

FUNDUSZE EUROPEJSKI DLA SZKÓŁ W GMINIE REGIMIN.

Wójt Gminy Regimin wie, ze placówka oświatowa musi być atrakcyjna dla uczniów. Oferować nie tylko minimum programowe, ale także ciekawe zajęcia dodatkowe i nowoczesne wyposażenie. Dzięki funduszom unijnym jest to mozliwe, nawet w mniejszych miejscowościach. W związku...

czytaj więcej »