Aktualności

12 maja 2016 15:51 | Aktualności

Załatwiaj sprawy urzędowe Online nie wychodząc z domu

Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż kontakt elekrtroniczny z Urzędem jest możliwy za pośrednictwem dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych: - Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępną na platformie ePUAP - eUrząd dostępny na platformie wrotamazowsza.pl Złożenie...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2016 14:11 | Aktualności

ANKIETYZACJA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł...

czytaj więcej »

21 marca 2016 14:32 | Aktualności

UWAGA!!! ROLNICY POSIADAJĄCY SZKODY W OZIMINACH

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi szkód w oziminach w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania w gospodarstwach rolnych Wójt Gminy Regimin informuje ,iż jest możliwość składania do Urzędu Gminy w Regiminie wniosków o oszacowanie szkód...

czytaj więcej »

18 marca 2016 11:36 | Aktualności

ZAPRASZAMY DO TARGONI - DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK

Urząd Gminy pragnie poinformować mieszkańców Gminy Regimin, iż na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Targonie , zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Regimin z dnia 17 marca 2016r. powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany...

czytaj więcej »

01 marca 2016 14:09 | Aktualności

SZKOLENIE ARiMR POŚWIĘCONE PRZYZNAWANIU PŁATNOŚCI, WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PLATNOŚĆ NA ROK 2016

Informujemy iż, dnia 23 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie odbędzie się spotkanie z rolnikami zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mające na celeu zapoznanie mieszkańców gminy z zasadami przyznawania płatności...

czytaj więcej »

18 lutego 2016 11:59 | Aktualności

VI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

BEZPIECZNIE NA WSI NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje" Celem...

czytaj więcej »

11 lutego 2016 14:41 | Aktualności

Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grzybowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin informuje mieszkańców Sołectwa Grzybowo, iż w związku z rezygnacją Sołtysa z pełnionej funkcji - dnia 18 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 12:20 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 6/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o...

czytaj więcej »