Aktualności

01 lutego 2017 14:49 | Aktualności

UTWARDZONY PLAC GMINNY W GRZYBOWIE

Ponad 770 m² placu gminnego, położonego przed obiektem świetlicy wiejskiej w Grzybowie, otrzymało nową nawierzchnię wykonaną z kostki chodnikowej. Realizacja zadania stała się możliwa po decyzji sądu, który odrzucił wniosek GS „SCh” w Regiminie o zasiedzenie...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 13:20 | Aktualności

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA TRZCIANKA

Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Trzciance Pani Halina Witkowska ze względu na stan zdrowia podjęła decyzję o rezygnacji z pełnionej przez ponad 20 lat funkcji. W związku z powyższym Wójt Gminy Regimin zwołał na dzień 30 listopada 2016 r. zebranie wiejskie, na którym...

czytaj więcej »

01 lutego 2017 13:17 | Aktualności

ZMIANA SOŁTYSA W PAWŁÓWKU

W związku z rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Pawłówek, Pana Mirosława Winiarka w dniu 29 listopada 2016 r. odbyło się zwołane przez Wójta Gminy Regimin zebranie mieszkańców tej miejscowości. Jego celem było dokonanie wyboru nowego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej....

czytaj więcej »

31 stycznia 2017 15:52 | Aktualności

„PTASIA GRYPA”- najważniejsze informacje

Ptasia grypa, influenza ptaków jest ostrą chorobą zakaźną występującą powszechnie u ptaków wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych...

czytaj więcej »

31 stycznia 2017 11:43 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 4/17 z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój...

czytaj więcej »

30 stycznia 2017 12:05 | Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN DOTYCZĄCA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

Urząd Gminy w Regiminie 06 – 461 Regimin www.regimin.pl tel./fax: (0-23) 681-17-56 wew. 46 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN „UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN- VII ETAP“ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO W.F.O.Ś....

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 14:33 | Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI

Wójt Gminy Regimin informuje, że zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa, jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego –,, ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 10:28 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2017r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2017r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 13:19 | Aktualności

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2017r. określają : Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Regimin Uchwała Nr XXII/115/2016...

czytaj więcej »

12 stycznia 2017 11:05 | Aktualności

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku

Stawki podatku od środków transportowych w 2017r. określa Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Gminy w Regiminie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wymagane dokumenty, formularze , informacje przeczytasz na stronie Urzędu...

czytaj więcej »