Aktualności

28 lipca 2016 13:15 | Aktualności

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W PAWŁOWIE

Piękny jubileusz 90-lecia powstania Straży Ogniowej w Pawłowie stał się okazją do organizacji uroczystości obchodów tej rocznicy, ale też wręczenia strażakom-ochotnikom z OSP Pawłowo sztandaru ufundowanego przez społeczność tej miejscowości, liczne grono sponsorów oraz...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:01 | Aktualności

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ostatnim elementem odbywającej się w bieżącym roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Regimin był XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Regiminie. W 2016 r. kończyła się pięcioletnia kadencja władz tak poszczególnych...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 11:52 | Aktualności

ZMIAN SOŁTYSA W PNIEWIE CZERUCHACH.

Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Pniewie Czeruchach Anna Daszczyńska zrezygnowała z tej funkcji po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy. W związku z tym w świetlicy wiejskiej 31 marca 2016r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym, w głosowaniu tajnym, wybrano nowego Sołtysa i Radę...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 11:50 | Aktualności

NOWY SOŁTYS KLICZEK

Podobnie jak w przypadku Grzybowa, tak i dotychczasowa sołtys Kliczek zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Zebranie wiejskie Sołectwa Kliczki, na którym przeprowadzono ponowne wybory, zwołane zostało na dzień 23 marca 2016r. Zebranie powołało na wakujące stanowisko Pana Adama Czarnewicza...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 11:39 | Aktualności

ATRAKCYJNE KOLONIE W PIENINACH za 350zł dla DZIECI ROLNIKÓW - Ostatnie miejsca !!!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Opłata rodziców za 14-dniowe kolonie wynosi tylko 350 zł. Proponowany jest atrakcyjny...

czytaj więcej »

07 lipca 2016 14:50 | Aktualności

XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu „Mazowsze...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 15:46 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 09:13 | Aktualności

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE

I N F O R MA C J A W związku z planowaną kontrolą deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Regiminie przypomina mieszkańcom o obowiązku aktualizacji danych. Aktualizacja dotyczy zmian, które nastąpiły w przypadku nowo narodzonych osób,...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 13:41 | Aktualności

Zaproszenie organizacji pozarządowych, wolontariatu, organizacji pożytku publicznego do udziału w przygotowniu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 07:59 | Aktualności

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY! Rusza kolejna edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał...

czytaj więcej »