Aktualności

28 lipca 2016 14:22 | Aktualności

PIERWSZY SUKCES AKCJI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

W listopadzie 2015 r. Fundacja „Lilium” we współpracy z Urzędem Gminy w Regiminie rozpoczęła piękną akcję „Ocalić od zapomnienia”, której głównym celem jest ratowanie od całkowitego zniszczenia zabytkowych nagrobków i pomników...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:16 | Aktualności

OSTATNI ETAP PRZEBUDOWY DROGI DO JARLUT

W lipcu 2016 r. zakończona została przebudowa całości drogi gminnej Regimin - Kątki – Jarluty Duże, liczącej ponad 3000 mb. Ostatni III etap tej modernizacji, wykonano na odcinku liczącym prawie 800 m. W ramach inwestycji na starej nawierzchni położono nową warstwę z masy bitumiczno-asfaltowej,...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 14:07 | Aktualności

ODNOWIONA DROGA W KLICZKACH

Na ponad 500 metrach drogi gminnej przebiegającej przez Kliczki wykonane zostały w lipcu br. roboty modernizacyjne polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Stara była już w bardzo złym stanie, liczne spękania, wyłomy, co groziło jej ostateczną degradacją. Ze względu na...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:43 | Aktualności

„LEŚNA ZADYSZKA” – BEZ ZADYSZKI!

To pierwsza tego typu impreza sportowo-rekreacyjna, jaka została zorganizowana na terenie naszej gminy – „Leśna Zadyszka”. W ramach zawodów, zorganizowanych 11 czerwca 2016r., odbyły się cztery różne konkurencje – biegi: główny na 10 km, bieg...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:15 | Aktualności

STRAŻACKIE ŚWIĘTO W PAWŁOWIE

Piękny jubileusz 90-lecia powstania Straży Ogniowej w Pawłowie stał się okazją do organizacji uroczystości obchodów tej rocznicy, ale też wręczenia strażakom-ochotnikom z OSP Pawłowo sztandaru ufundowanego przez społeczność tej miejscowości, liczne grono sponsorów oraz...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:01 | Aktualności

XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Ostatnim elementem odbywającej się w bieżącym roku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Regimin był XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Regiminie. W 2016 r. kończyła się pięcioletnia kadencja władz tak poszczególnych...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 11:52 | Aktualności

ZMIAN SOŁTYSA W PNIEWIE CZERUCHACH.

Pełniąca dotychczas funkcję Sołtysa w Pniewie Czeruchach Anna Daszczyńska zrezygnowała z tej funkcji po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy. W związku z tym w świetlicy wiejskiej 31 marca 2016r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym, w głosowaniu tajnym, wybrano nowego Sołtysa i Radę...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 11:50 | Aktualności

NOWY SOŁTYS KLICZEK

Podobnie jak w przypadku Grzybowa, tak i dotychczasowa sołtys Kliczek zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Zebranie wiejskie Sołectwa Kliczki, na którym przeprowadzono ponowne wybory, zwołane zostało na dzień 23 marca 2016r. Zebranie powołało na wakujące stanowisko Pana Adama Czarnewicza...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 11:39 | Aktualności

ATRAKCYJNE KOLONIE W PIENINACH za 350zł dla DZIECI ROLNIKÓW - Ostatnie miejsca !!!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Opłata rodziców za 14-dniowe kolonie wynosi tylko 350 zł. Proponowany jest atrakcyjny...

czytaj więcej »

07 lipca 2016 14:50 | Aktualności

XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu „Mazowsze...

czytaj więcej »