Aktualności

14 grudnia 2015 09:38 | Aktualności

NOWY DACH NA DAWNYM DWORZE W ZEŃBOKU.

We współpracy i pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Gmina Regimin zrealizowała zadanie wymiany całości dachu - konstrukcji i pokrycia, wraz z przebudową kominów i wymianą orynnowania. Konieczność wymiany wynikała z faktu, że stara konstrukcja...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:36 | Aktualności

W REGIMINIE WYBUDOWANO ASFALTOWĄ DROGĘ.

Z nowej asfaltowej drogi cieszyć się mogą także mieszkańcy blisko 10 zabudowań położonych w Regiminie. Ponad 300 metrowy odcinek starej nawierzchni, prowadzący do budynku dawnej lecznicy zwierząt pokryty został masą asfaltowo-bitumiczną. To kolejny, zmodernizowany w ostatnich latach w Regiminie...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:33 | Aktualności

NOWA „ASFALTÓWKA” W ZEŃBOKU.

Ponad 380 metrów nowej nawierzchni wykonanej z masy asfaltowo-bitumicznej ułożone zostało w Zeńboku. Inwestycję wykonano na drodze prowadzącej do dawnego młyna (wiatraka) dzięki czemu znacznej poprawie uległy warunki dojazdu do zabudowań leżących wzdłuż tej drogi. Dotychczas jej nawierzchnia...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:54 | Aktualności

DROGA ŻWIROWA LIPA – KOZICZYN.

Dzięki wybudowaniu ponad 800 mb. nowej żwirowej drogi łączącej Lipę z Koziczynem zdecydowanie polepszyły się warunki dojazdu do kilkudziesięciu hektarów gruntów rolnych leżących wzdłuż tej drogi. Skrócił się także przejazd między tymi dwiema miejscowościami. Do tej...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:50 | Aktualności

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – POCZĄTEK DROGI.

Gmina Regimin od kilku miesięcy nawiązała ścisłą współpracę z Fundacją „Lilium”, która swoją działalność na terenie gminy rozpoczęła w 2015 r. Pierwszymi efektami tej współpracy była realizacja projektu „Klub Seniora” oraz obecnie realizowany...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:44 | Aktualności

NOWE OŚWIETLENIE PRZY DROGACH W GMINIE

W październiku br. na terenie Gminy Regimin zamontowane zostały pierwsze nowego rodzaju elementy oświetlenia ulicznego, jakim są lampy solarne. Energia do oświetlania pochodzi w tym przypadku z paneli słonecznych zamontowanych wraz z lampą na słupie. Gmina nie ponosi więc kosztów konserwacji...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:39 | Aktualności

NOWA „STRATEGIA ROZWOJU GMINY” UCHWALONA

Na sesji Rady Gminy w dniu 30 września br. podjęta została uchwała zatwierdzającą jeden z podstawowych dokumentów rozwojowych gminy, jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Regimin na lata 2015 -2021”. Obrazuje on główne założenia rozwojowe Gminy w tym okresie czasu i jest...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:33 | Aktualności

UTWARDZONY PLAC PRZY URZĘDZIE GMINY

Podłączenie budynków Urzędu Gminy do sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie likwidacja szamba, umożliwiło wreszcie zagospodarowanie i uporządkowanie placu znajdującego się na tyłach UG. Jego nawierzchnia została utwardzona poprzez ułożenie betonowej kostki chodnikowej, co pozwoli na...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:27 | Aktualności

DRUGI ETAP MODERNIZACJI DROGI REGIMIN-KĄTKI-JARLUTY DUŻE ZAKOŃCZONY.

Firma „Wapnopol” z Glinojecka zakończyła prace związane z drugim etapem modernizacji drogi gminnej Regimin-Kątki-Jarluty Duże. Na odcinku ponad 1700 metrów ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz oczyszczone i zbudowane nowe pobocza. W ramach inwestycji wyremontowane...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 14:20 | Aktualności

UCHWALONY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE NA 2016 R

Sprawdź zmianę wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Regimin na rok 2016. PRZECZYTAJ T U T A J

czytaj więcej »