Aktualności

18 lipca 2016 11:39 | Aktualności

ATRAKCYJNE KOLONIE W PIENINACH za 350zł dla DZIECI ROLNIKÓW - Ostatnie miejsca !!!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Opłata rodziców za 14-dniowe kolonie wynosi tylko 350 zł. Proponowany jest atrakcyjny...

czytaj więcej »

07 lipca 2016 14:50 | Aktualności

XVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu „Mazowsze...

czytaj więcej »

05 lipca 2016 15:46 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na II półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

28 czerwca 2016 09:13 | Aktualności

KONTROLA SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE

I N F O R MA C J A W związku z planowaną kontrolą deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Gminy w Regiminie przypomina mieszkańcom o obowiązku aktualizacji danych. Aktualizacja dotyczy zmian, które nastąpiły w przypadku nowo narodzonych osób,...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 13:41 | Aktualności

Zaproszenie organizacji pozarządowych, wolontariatu, organizacji pożytku publicznego do udziału w przygotowniu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu...

czytaj więcej »

15 czerwca 2016 07:59 | Aktualności

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH - NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY! Rusza kolejna edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał...

czytaj więcej »

14 czerwca 2016 10:30 | Aktualności

WAKACYJNE PODRÓŻE Z KOLEJAMI MAZOWIECKIMI

Koleje Mazowieckie informują: „Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" 25 czerwca 2016 r. uruchomi wakacyjne połączenia Warszawy z Trójmiastem i Ustką - pociąg „Słoneczny", a także z Krakowem - pociąg „Dragon". „Słoneczny" i „Dragon" składają się...

czytaj więcej »

19 maja 2016 13:14 | Aktualności

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r.

Urząd Gminy w Regiminie informuje iż w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR) przez Główny Urząd Statystyczny. Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby...

czytaj więcej »

12 maja 2016 15:51 | Aktualności

Załatwiaj sprawy urzędowe Online nie wychodząc z domu

Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż kontakt elekrtroniczny z Urzędem jest możliwy za pośrednictwem dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych: - Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępną na platformie ePUAP - eUrząd dostępny na platformie wrotamazowsza.pl Złożenie...

czytaj więcej »