Aktualności

18 listopada 2015 12:47 | Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP V

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP V DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKKI WODNEJ W WARSZAWIE ORAZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 21 518,00 ZŁ

czytaj więcej »

13 listopada 2015 10:23 | Aktualności

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regimin” (PGN)

Wójt Gminy Regimin informuje, że na zlecenie Gminy Regimin został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regimin” (PGN). Dokument ten wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w...

czytaj więcej »

09 listopada 2015 13:16 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

w sprawie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Regimin z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. W związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku...

czytaj więcej »

02 listopada 2015 15:16 | Aktualności

12 listopada 2015 r. - DZIEŃ WOLNY OD PRACY W URZĘDZIE

INFORMACJA Urząd Gminy w Regiminie zgodnie z Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Regimin z dnia 11.08.2015 r., odbiera dzień wolny od pracy 12 listopada 2015 r., w zamian za dzień 26.12.2015r., przypadający w sobotę.

czytaj więcej »

27 października 2015 12:16 | Aktualności

KONSULTACJE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016-2020. Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

czytaj więcej »

14 października 2015 23:11 | Aktualności

WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

1.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Regiminie: - Pani Katarzyna Pijanowska - Winiarek– Przewodniczący - Pani Marta Korycińska – Zastępca Przewodniczącego 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zeńboku: - Pani Joanna Barbara Olszewska – Przewodniczący - Pani Wioletta Zadrożna-...

czytaj więcej »

05 października 2015 15:00 | Aktualności

Powołano Komisje Obwodowe do Wyborów Parlamentarnych 2015

Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Na podstawie art....

czytaj więcej »

05 października 2015 12:51 | Aktualności

PRZYJDŹ NA SZKOLENIE WARSZTATOWE - NOWY OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2014 - 2020

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw w...

czytaj więcej »

02 października 2015 14:45 | Aktualności

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE. MIEJ WLASNY UDZIAŁ PRZY TWORZENIU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ!

Szanowni Mieszkańcy! Gmina Regimin przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Potrzeba opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityką Polski i wynika bezpośrednio z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów...

czytaj więcej »

23 września 2015 08:29 | Aktualności

AKTYWNE LOKALNIE - POZNAJ NOWY PROJEKT FUNDACJI LILIUM

Fundacja Lilium zaprasza w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015r. wszystkie kobiety z naszej gminy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach Centrum Aktywności Lokalnej Kobiet . Celem projektu jest zaangażowanie kobiet z terenów wiejskich mieszkających na obszarze gminy...

czytaj więcej »