Aktualności

11 lutego 2016 14:41 | Aktualności

Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grzybowo

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin informuje mieszkańców Sołectwa Grzybowo, iż w związku z rezygnacją Sołtysa z pełnionej funkcji - dnia 18 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej...

czytaj więcej »

10 lutego 2016 12:20 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 6/16 Wójta Gminy Regimin z dnia 4 lutego 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o...

czytaj więcej »

18 stycznia 2016 11:11 | Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN DOTYCZĄCA DEMONTAŻU I UTYLIZACJI AZBESTU

Urząd Gminy w Regiminie 06 – 461 Regimin www.regimin.pl tel./fax: (0-23) 681-17-56 wew. 46 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY REGIMIN „UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN- VI ETAP“ W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO W.F.O.Ś....

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 10:10 | Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na I półrocze 2016r. w gminie Regimin

czytaj więcej »

08 stycznia 2016 09:33 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 2/16 z dn. 7 stycznia 2016r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej »

07 stycznia 2016 14:30 | Aktualności

RUSZYŁY PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST DARMOWA POMOC PRAWNA.

Z początkiem stycznia rozpoczęły działanie punkty bezpłatnej pomocy prawnej . Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie. Może z niej korzystać młodzież do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, osoby korzystające ze świadczeń...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 10:29 | Aktualności

NOWY PRZYSTANEK W LEKOWIE

W trakcie przeprowadzonej w ubiegłym roku modernizacji drogi powiatowej w Lekowie wykonana została także nowa zatoka autobusowa. W związku z tym zaistniała konieczność przeniesienia wiaty autobusowej, zlokalizowanej na dotychczasowym przystanku. Nowa, zakupiona za ponad 5 tyś. zł. została ustawiona...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 10:26 | Aktualności

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA WSPARŁ PRZYGOTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Najprawdopodobniej jeszcze w 2015 roku zostanie uchwalony przez Radę Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Regimin, będący jednym z podstawowych dokumentów przy pozyskiwaniu nowych środków unijnych. Dokument ten przygotowany został przez firmę zewnętrzną, poddany konsultacjom...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 09:46 | Aktualności

GMINA OTRZYMAŁA DOTACJĘ Z FUNDUSZU WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Wójta Gminy o przyznanie dotacji na realizację kolejnego etapu wdrażania programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. W dniu 27 listopada br....

czytaj więcej »