Aktualności

09 grudnia 2016 14:07 | Aktualności

FUNDUSZE EUROPEJSKI DLA SZKÓŁ W GMINIE REGIMIN.

Wójt Gminy Regimin wie, ze placówka oświatowa musi być atrakcyjna dla uczniów. Oferować nie tylko minimum programowe, ale także ciekawe zajęcia dodatkowe i nowoczesne wyposażenie. Dzięki funduszom unijnym jest to mozliwe, nawet w mniejszych miejscowościach. W związku...

czytaj więcej »

30 listopada 2016 13:36 | Aktualności

POMOC DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się komunikat dotyczący pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W świetle powyższej informacji...

czytaj więcej »

28 listopada 2016 12:39 | Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 2016 R

Szusty rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W 2016 r. z dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów zdjęcia,...

czytaj więcej »

22 listopada 2016 15:33 | Aktualności

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY W SPRAWIE NADANIA NAZW ULIC W REGIMINIE

Urząd Gminy w Regiminie informuje, iż przygotował propozycje nazw ulic i dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Regimin. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedkładanie uwag i ewentualnych zastrzeżeń do przedstawionych propozycji. Uwagi składać można osobiście...

czytaj więcej »

18 listopada 2016 08:06 | Aktualności

RUSZYŁ KONKURS "FLORIANY" 2016

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji...

czytaj więcej »

02 listopada 2016 13:55 | Aktualności

MOŻESZ MIEĆ ŚWIADOMY WPŁYW NA CZYSTSZE POWIETRZE

Czy wiesz, że: Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się...

czytaj więcej »

02 listopada 2016 12:57 | Aktualności

PROŚBA O POMOC W ROZPOZNANIU BEZPAŃSKIEGO PSA

Dnia 31.10.2016r w godzinach porannych ok. 6:30 przed bramą schroniska w Pawłowie pojawił się bezpański pies. Pies nie posiadal mikroczipa, natomiast na szyi miał obrożę z kawałkiem urwanego sznurka. Część sznurka znajdowała się na ogrodzeniu. Pies został bezzwłocznie odłowiony i...

czytaj więcej »

18 października 2016 14:42 | Aktualności

ROZPOCZĘCIE PRAC NAD OPRACOWANIEM GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REGIMIN LATA 2016 - 2023

Szanowni mieszkańcy Gminy Regimin Dotyczy rozpoczęcia prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Regimin lata 2016 - 2023. Wójt Gminy Regimin informuje, iż Gmina Regimin przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Regimin na lata 2016...

czytaj więcej »

29 września 2016 11:39 | Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące...

czytaj więcej »