Aktualności

09 grudnia 2015 15:50 | Aktualności

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – POCZĄTEK DROGI.

Gmina Regimin od kilku miesięcy nawiązała ścisłą współpracę z Fundacją „Lilium”, która swoją działalność na terenie gminy rozpoczęła w 2015 r. Pierwszymi efektami tej współpracy była realizacja projektu „Klub Seniora” oraz obecnie realizowany...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:44 | Aktualności

NOWE OŚWIETLENIE PRZY DROGACH W GMINIE

W październiku br. na terenie Gminy Regimin zamontowane zostały pierwsze nowego rodzaju elementy oświetlenia ulicznego, jakim są lampy solarne. Energia do oświetlania pochodzi w tym przypadku z paneli słonecznych zamontowanych wraz z lampą na słupie. Gmina nie ponosi więc kosztów konserwacji...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:39 | Aktualności

NOWA „STRATEGIA ROZWOJU GMINY” UCHWALONA

Na sesji Rady Gminy w dniu 30 września br. podjęta została uchwała zatwierdzającą jeden z podstawowych dokumentów rozwojowych gminy, jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Regimin na lata 2015 -2021”. Obrazuje on główne założenia rozwojowe Gminy w tym okresie czasu i jest...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:33 | Aktualności

UTWARDZONY PLAC PRZY URZĘDZIE GMINY

Podłączenie budynków Urzędu Gminy do sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie likwidacja szamba, umożliwiło wreszcie zagospodarowanie i uporządkowanie placu znajdującego się na tyłach UG. Jego nawierzchnia została utwardzona poprzez ułożenie betonowej kostki chodnikowej, co pozwoli na...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 15:27 | Aktualności

DRUGI ETAP MODERNIZACJI DROGI REGIMIN-KĄTKI-JARLUTY DUŻE ZAKOŃCZONY.

Firma „Wapnopol” z Glinojecka zakończyła prace związane z drugim etapem modernizacji drogi gminnej Regimin-Kątki-Jarluty Duże. Na odcinku ponad 1700 metrów ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz oczyszczone i zbudowane nowe pobocza. W ramach inwestycji wyremontowane...

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 14:20 | Aktualności

UCHWALONY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE NA 2016 R

Sprawdź zmianę wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Regimin na rok 2016. PRZECZYTAJ T U T A J

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 14:18 | Aktualności

UCHWALONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE NA 2016R.

Sprawdź wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Regimin. PRZECZYTAJ T U T A J

czytaj więcej »

04 grudnia 2015 12:49 | Aktualności

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN ETAP II

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. REGIMIN II ETAP DOFINANSOWANA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE POŻYCZKI, W KWOCIE 891 361,27 ZŁ

czytaj więcej »

30 listopada 2015 13:24 | Aktualności

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY REGIMIN

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY REGIMIN DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE DOTACJI W KWOCIE 13 387,50 ZŁ

czytaj więcej »

18 listopada 2015 12:47 | Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP V

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP V DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKKI WODNEJ W WARSZAWIE ORAZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 21 518,00 ZŁ

czytaj więcej »